Bara två vill starta friskola

Upplands-Bro Skolverket har tagit emot 364 ansökningar om att få starta nya eller utöka befintliga friskolor till hösten 2013.

Det är en minskning med 54 procent jämfört med den senaste ansökningsomgången.

I Upplands-Bro har två ansökningar kommit in, från en grundskola och en gymnasieskola.