Bara var tionde idé genomförs

Lars Öjert och sonen Calle gillar att åka skateboard. Lars förslag om en skateboardpark är ett av få som kan bli verklighet.
Lars Öjert och sonen Calle gillar att åka skateboard. Lars förslag om en skateboardpark är ett av få som kan bli verklighet.
Bara två av tjugotre medborgarförslag har lett till en tydlig åtgärd de senaste två åren. Och kommunen har ingen egen sammanställning av förslagen.

– Det tyder på ointresse, säger Ulla Blücher, ledamot i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet.

Lars Öjert är gammal skejtare och när hans 6-årige son Calle också började åka skateboard insåg Lars Öjert att det inte finns någonstans att åka i Väsby. Hösten 2011 skickade han därför in ett förslag om att anlägga en skateboardpark.

– Vi blev inbjudna att presentera förslaget under ett sammanträde i kommunfullmäktige och vi fick bra respons direkt, säger Lars Öjert.

Sedan dess har en skateboardförening startats och Lars Öjert har varit på flera möten med kommunen. Det stora hindret är finansieringen av projektet.

– Det har ändå gått fortare än vad vi trodde, säger Lars Öjert.

Men förslaget om en skateboardpark är ett undantag visar Lokaltidningen Mitt i Väsbys genomgång av samtliga medborgarförslag som togs upp i kommunfullmäktige under 2011 och 2012. Sammanlagt 26 medborgarförslag har lämnats in varav tre fortfarande bereds.

Skateboardparken är ett av blott två förslag som fått tydligt stöd av politikerna och lett till åtgärd. Det andra gäller ett väghinder. I ytterligare några fall har medborgarförslagen sammanfallit med att kommunen redan utreder frågan och där kan förslagen ha haft en viss påverkan på resultatet. Men de allra flesta medborgarförslag avslås eller lämnas utan direkt åtgärd.

– Det är för många svar som är lite glidande. Man tackar för förslaget men gör inte så mycket mer, säger Leif Berglund, socialdemokratiskt oppositionsråd.

Syftet med medborgarförslagen är att stärka demokratin och i dag finns systemet i ungefär tre av fyra svenska kommuner. Upplands Väsby införde medborgarförslag direkt när möjligheten gavs 2002. Men vänsterpartisten Ulla Blücher tycker inte att medborgarförslaget fungerar som det borde göra i Väsby. Inte minst är hon besviken över hur de förslag som kom in från elever i samband med evenemanget Ung i Väsby förra året behandlades.

– Jag skäms för svaren som eleverna fick. Det var en ung tjej som skrev ett förslag om skolmaten och det enda hon fick tillbaka var ett dumt svar om att i stället ta upp frågan med rektorn på skolan vilket hon redan hade gjort under flera års tid.

– Jag tycker att eleverna i stället borde ha blivit inbjudna och fått möjlighet att berätta om sina förslag.

Den kritiken delar inte alls Kristina Klempt (FP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Jag tycker att svaren är bra skrivna. Medborgarförslagen fungerar och jag är bara förvånad över att inte fler lämnar in förslag.

Trots att medborgarförslagen funnits i över tio år i Väsby har kommunen aldrig gjort någon uppföljning av hur många förslag som lämnas in eller vad som händer med förslagen. Kristina Klempt kan inte svara på varför det aldrig har gjorts.

– Nej, men det borde ske.

Fakta

Alla kan lämna förslag

Alla som är skrivna i kommunen får lämna in medborgarförslag. Ingen åldersgräns finns.

Medborgarförslagen tas upp på det nästkommande kommunfullmäktigemötet.

Flera av förslagen avgörs i de olika nämnderna. Flest förslag hamnade hos kultur- och fritidsnämnden.

Inom ett år ska beslut tas.

Källa: Upplands Väsby kommun