Bara var tionde ny bil på Lidingö var en miljöbil

Lidingöborna hör inte till landets mest miljömedvetna bilköpare.

Kommunen har fallit rejält i Statoils miljöbilsrankning – från plats 56 år 2013 till plats 164 år 2014.

Svenskarna blir allt bättre på att köpa miljöbilar. 17 procent av alla bilar som nyregistrerades i riket 2014 var miljöbilar, att jämföra med 10 procent år 2013.

Men Lidingö hänger inte riktigt med. Bara elva procent av de bilar som Lidingöborna köpte 2014 var klassade som miljöbilar.

Det visar den landsomfattande miljöbilsrankning som Statoil gjort för femte året i rad. Rankningen omfattar alla bilar som nyregistrerats 2014, baserat på statistisk från myndigheten Trafikanalys.

– Syftet med undersökningen är att se vilka förändringar som sker och att lyfta frågan om klimatpåverkan. Miljöbilar är ju en viktig del för att minska trafikens klimatpåverkan, säger Helena Fornstedt, ansvarig för drivmedelsprodukter på Statoil Fuel & Retail.

Med miljöbil menas en bil som drivs av el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel, eller är en bränslesnål bensin- eller dieselbil.

Av de 887 nya bilar som registrerades på Lidingö förra året var 98 miljöbilar. 40 av dessa var bränslesnåla dieselbilar, 46 el- eller laddhybrider och sex elbilar. En av dem kunde köras på E85 och fem av dem på gas.

Detta gav alltså Lidingö plats 164 bland landets 290 kommuner, att jämföra med plats 56 år 2013.

Men det rejäla fallet på listan beror inte på att Lidingöborna blivit sämre på att köpa miljöbilar – faktum är att andelen miljöbilsköp ökade från 10,2 procent 2013 till 11 procent 2014, bland Lidingöborna.

– Orsaken till att Lidingö sjunkit i rankningen är i stället att andra kommuner ökat sin andel miljöbilar mer än vad Lidingö gjort, säger Anette Myhr på Trafikanalys.

Lidingös bilköpare halkar efter i miljömedvetenhet, helt enkelt. Däremot är dyra bilmärken populära på ön. Fem i topp-listan för nya bilar 2014 var: Volvo (134), Volkswagen (129), Mercedes (76), Toyota (76) och BMW (70).