Baracken ett svartbygge

Här, på vändplanen på Ormstaskolan, är det fullt av bilar på morgonen och eftermiddagen. Nu har kommunen ställt upp en ny barack där, för att eleverna ska få ett mögelfritt ­klassrum terminen ut.
Här, på vändplanen på Ormstaskolan, är det fullt av bilar på morgonen och eftermiddagen. Nu har kommunen ställt upp en ny barack där, för att eleverna ska få ett mögelfritt ­klassrum terminen ut.
Den nya baracken på Ormstaskolan är ett svartbygge. Kommunen satte upp baracken på en parkering – utan att invänta bygglovet.

Grannarna anser att den står farligt till.

– Ett barn kan bli påkört, säger Jenny Blomgren.

Möglet på Ormstaskolan har gjort att både elever och lärare fått allergiska besvär. En lärare har varit sjukskriven och en elev har fått stanna hemma på grund av besvär som kopplats till inomhusluften.

För att eleverna i en av de drabbade klasserna ska få ett ­bättre klassrum har kommunen satt upp en tillfällig barack på skolans vändplan och parkering.

Baracken sattes upp ­förra fredagen, innan bygglovet var klart och innan svarstiden gick ut för när grannarnas synpunkter skulle vara inlämnade.

Detta har fått flera av dem att rasa. Framför allt är de oroliga för barnens säkerhet, då vänd­planen är full av bilar på morgonen och eftermiddagen. Vägen används även av lastbilar som ska till skolan och av boende i området.

En av dem som protesterat är Jenny Blomgren. Hon ska överklaga det bygglov som kommunen upprättade efter att de satt upp baracken.

– Det är farligt att ha baracken där. Vändplanen är trång, säger hon.

– Det är ett svartbygge och ett spel för galleriet, säger Bo Ring, en annan granne.

Eleverna började använda baracken i onsdags. Då var det staket som ska skydda barnen från bilarna ännu inte uppsatt, berättar Bo Ring. Inte heller hade alla föräldrar lämnat sina barn uppe på Lindholmsvägen i stället för nere på vändplanen vid baracken, såsom skolan sagt.

Orsaken till att baracken placerats just på vändplanen är att den behöver ligga nära skolan. Det säger rektor Chris Ossmark, som även betonar att baracken bara ska stå på vändplanen terminen ut.

– Det är anmärkningsvärt att grannarna har åsikter. Vi har bedömt att trafiksäkerheten inte är något problem, säger hon.

Att kommunen inte inväntade bygglovet beror på att de bara kunde få baracken levererad förra fredagen, uppger Jonas Bergquist, tillförordnad fastighetschef.

– Vi var tvungna att beställa material och transporter omgående för att ha en chans att lösa problemet innan terminsslut. Inte optimalt, men vi ville ordna ett nytt klassrum omgående, säger han.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer nu att kräva att fastighetsavdelningen betalar en sanktionsavgift till kommunen, eftersom de bröt mot bygglovsregeln.

Vad säger ni till alla de invånare som inväntar bygglov?

– Självklart ska alla invänta ett bygglov, det gäller även kommunen. Här har väl fastighetsavdelningen gjort bedömningen att det var så bråttom att det var värt den extra kostnaden, säger nämndordförande Ylva Mozis (FP).

Fakta

Nya baracker i höst

Ormstaskolan har länge haftproblem med mögel på grund av bristande underhåll från Vallentuna kommun, som äger fastigheten.

I december förra året uppdagades problemet då en i personalen blev sjukskriven. Flera elever uppvisade symptom som kliande utslag, problem med luftvägarna och astma.

Sedan dess har skolan sanerats flera gånger och undersökningar av själva byggnaden har gjorts. I höst utryms huvudbyggnaden och ersätts av två paviljonger.