Baracker kan lösa skolkrisen i Årstadal

Skolkaoset i Årstadal är långt ifrån över.

Kommunen hoppas nu att JM ska gå med på ett barackbygge på parkeringen vid Årstadalsskolan.

Som Lokaltidningen Mitt i berättade i förra veckan har man slopat det kontroversiella förslaget att bussa 6-åringar till Brännkyrka gymnasium i Midsommarkransen. Allt tyder nu på att de drygt hundra barn som står på tur att börja förskoleklass i höst kommer att gå i paviljonger som ställs upp på Årstadalsskolans skolgård.

Bygglovet är inte klart, men utbildningsförvaltningen tror inte att man kommer att stöta på patrull.

Men vad som händer med de barn som ska börja i förskoleklass hösten därpå och kommande barnkullar fram till 2018, då den nya skolan för 1 000–1 200 barn upp till årsurs nio i Årstaberg ska stå färdig, är fortfarande oklart.

Enligt den information som gavs till föräldrarna på ett möte i förra veckan vill utbildningsförvaltningen ställa upp skolbaracker på en parkeringsplats mitt emot Årstadalsskolan.

– Vi för en dialog med JM, där vi uttryckt att vi helst av allt ser en lösning på parkeringsplatsen, säger Gunnar Ohlsén, avdelningschef på Hägersten–Liljeholmens stadsdelsförvaltning, men som nu även deltar i den pågående snabbutredningen.

Problemet är att det här är mark som ägaren JM tänkt bygga bostäder på. Och för närvarande används ytan för bilburna bostadsrätts­ägare. JM har ännu inte tagit ställning till kommunens önskemål om parkeringsplatsen, men låter lite tveksam.

– Vi har flera platser uppe till diskussion, och vi får väl fortsätta den diskussionen med staden, säger Björn Olsson, projektledare på JM.

Men ni måste också vara intresserade av att det inte råder skolkris där ni ska sälja lägenheter?

– Ja, för JM är det angeläget att det finns en fungerande service där vi bygger, vi har varit lyhörda för att lösa behovet av förskolor där det har varit möjligt.

Samtidigt betonar han att ansvaret för skolorna ligger på staden.

– Rent krasst skulle vi kunna säga ”nej, ni får hitta någon annan plats”, men vi vill hitta en lösning, det är vår inställning. Men i dag vet vi inte var det landar, säger Björn Olsson.

Den uppkomna situationen syns tydligt i statistiken över förskoleplatser och skolplatser. I dag finns det 738 förskoleplatser i Årstadal men bara 326 platser i Årstadalsskolan.

Liljeholmens stadsdel ökar mest i Stockholm. Ingen annan stadsdel har så många barn.