Bärbara datorer till gymnasieelever

Tyresö Från och med terminsstarten hösten 2012 ska 80 procent av alla elever i årskurs 1 ha tillgång till en egen bärbar dator eller läsplatta med tangentbord. Det har nu gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutat om. IT-planen gäller för elever som läser nationellt program på Tyresös gymnasium och datorn eller läsplattan ska sedan följa eleven under årskurs två och tre.

Anledningen är att gymnasiet vill erbjuda elever en modern utbildning.