ANNONS

Barkarby ska locka fler studenter

fler studentbostäder i Barkarby planeras
Fler studentbostäder planeras i Barkarby.
Fler studenter till Järfälla. Det hoppas kommunen när man snart förväntas klubba igenom en ny detaljplan för studentbostäder i Barkarby.
ANNONS

56 nya lägenheter i Almens äldreboende, med inflyttning i juni år. 88 lägenheter i Vålberga och 161 i Kallhäll. Det här är alla studentbostäder som ligger i startgroparna att byggas eller invigas i kommunen. 

Man jobbar aktivt för att få in fler studenter och lockar med nybyggda lägenheter. Och på nästa kommunstyrelsemöte kan ännu fler komma att klubbas igenom.

Det gäller 70 studentbostäder i Björkebyområdet vid Skälbyvägen, som en privat hyresvärd har tagit intiativ till. 

– Barkarby Skälby är inget förtätningsområde, men när det kommer ett sådant här initiativ så tycker vi att det är bra, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Kan behöva rivas

Man ska nu alltså ta beslut om att börja göra en detaljplan för den mark som idag bebyggs av två fastigheter. Husen som står där idag rymmer såväl verksamheter som boende och kan komma att rivas om studentlägenheterna blir verklighet.

– Det är upp till fastighetsägaren om de nuvarande byggnaderna ska rivas, säger Claes Thunblad. Vi hanterar detta utifrån att det är ett bra projekt.

Studenter tillför mycket

Claes Thunblad (S)

 

Tanken med de nya byggnaderna är att de dels ska innehålla studentbostäder, men också verksamheter. Vilken typ av verksamheter är dock inte klart.

ANNONS

– Jag skulle gärna se att det blev lite småstadsverksamheter som kafét och restauranger men det är ju upp till fastighetsägaren. Det är roligt när det blir sådant vi inte har sedan innan, och studenter tillför mycket, säger Claes Thunblad.

Mitt söker fastighetsägaren för en kommentar.