Barkarbybron öppnar för gångtrafik

Barkarbybron, som går över E18, kommer enbart att ha ett körfält öppet för bilar. Kommunen vill underlätta för pendlare, och låter cyklister och fotgängare använda det andra.
Barkarbybron, som går över E18, kommer enbart att ha ett körfält öppet för bilar. Kommunen vill underlätta för pendlare, och låter cyklister och fotgängare använda det andra.
För att underlätta för pendlare har Barkarbybron öppnat för gång- och cykeltrafik.

Det innebär att bron bara har ett körfält för bilar.

Sedan början av november går alla pendeltåg i Barkarby från en ny, tillfällig station. För att göra det lättare för gående och cyklister att ta sig till och från pendeltågsstationen har Barkarbybron öppnat för gång- och cykeltrafik.

Det innebär att biltrafiken bara har ett körfält, där trafiken släpps fram genom skyttelsignal. Kommunen uppmanar resenärer som åker från den tillfälliga stationen att tänka på att det kan ta längre tid än vanligt att ta sig till och från bussar och tåg, och att man därför bör planera resan och vara ute i god tid.