”I Barkarbystaden finns inget skolval”

Kajsa Korsgren och hennes barn Edvin och Nora tog sig till biblioteket i Jakobsberg för att få svar från politikern på sina frågor om skolvalet.
Kajsa Korsgrens barn, Nora och Edvin, har en dryg timmes resväg till och från nya skolan.
Föräldrar och barn i och kring Barkarbystaden är upprörda och oroliga efter vårens skolval. Nu har en grupp föräldrar startat ett upprop mot hur processen skötts.
– Jag blir arg på att kommunledningens oförmåga drabbar barnen, säger föräldern Kajsa Korsgren.

Kommunalråd från Allianspartierna hade samlats i biblioteket i Jakobsberg under onsdagskvällen för att träffa och ta emot frågor från medborgarna. Vid varsitt bort satt de, rustade med vattenflaskor för att hålla struparna i trim när invånarna pressar dem med frågor om stort och smått.

Men för fyra av dem – bland andra kommunstyrelseordföranden Emma Feldman (M) – blev det en ödslig tillställning. Stolarna runt deras bord gapade tomma större delen av kvällen.

Skolvalet kvällens heta fråga

Anledningen stavas: Skolvalet. Runt Nikoletta Jozsas (L) bord räckte stolarna inte ens till. Barn och föräldrar från Barkarbystaden med omnejd bombarderade Jozsa – som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden och ansvarig för skolfrågor – med frågor om varför deras barn inte fått plats på någon av de skolor de sökt.

– I Barkarbystaden finns inget skolval. Vi väljer tre skolor och får ingen av dem, säger föräldern Kajsa Korsgren, som kommit till biblioteket tillsammans med sina två barn Edvin och Nora för att få svar.

En illustration över vilken fråga som var hetast när kommunalråden mötte medborgarna på Jakobsbergs bibliotek. I förgrunden syns Aphram Melkis (C) bord, i bakgrunden den bisvärm som omringade Nikoletta Jozsa (L), som ansvarar för skolfrågor.

En illustration över vilken fråga som var hetast under kvällen. I förgrunden kommunalrådet Aphram Melki (C). I bakgrunden svärmar de barn och föräldrar som ville ha svar från Nikoletta Jozsa (L), som ansvarar för skolfrågor.

Kommunens barn- och ungdomsförvaltning bekräftar föräldrarnas bild. I år har ovanligt många föräldrar överklagat sina skolvalsbesked – runt 50 stycken.

– I år ser vi framförallt missnöje bland de som bor i Barkarbystaden och som blivit placerade på Tallbohovskolan. Vi ser också ett missnöje bland vissa som bor väldigt nära Björkebyskolan men som blivit placerade på Fjällenskolan, säger Sandra Backlund, administrativ chef på förvaltningen.

Så funkar närhetsprincipen

Föräldrar i upprop mot politikerna

Det underliggande problemet är att det inte finns tillräckligt med skolplatser i området. Den planerade Ålstaskolan blir klar först år 2022 – och i år tar dessutom Björkebyskolan in färre elever än de gjorde förra året. Resultatet blir att många barn från Barkarbystaden placeras på Tallbohovskolan, trots att man inte ens sökt dit.

– Jag tror också det handlar om att barnen blivit så tydligt tillfrågade om vilken skola de vill börja i och sen fått svar från kommunen som säger att ”vi lyssnar inte på er över huvud taget, du blir placerad på den här skolan istället”, säger Kajsa Korsgren.

Nu har hon tillsammans med flera andra föräldrar i området startat ett upprop där de uppmanar politikerna att lösa situationen.

– På kort sikt vill vi se till att just våra barn får en plats nära hemmet till höstterminen. Att man öppnar upp fler platser på Björkebyskolan eller tidigarelägger omstruktureringen av stadieindelningarna så att Herrestaskolan kan öppna upp årskurs 6 redan till hösten, säger hon.

– Men på lång sikt, eller fram till dess Ålstaskolan öppnar, måste det också till någon permanent lösning för barnen i Barkarbystaden, fortsätter hon.

”Nöjd att de säger att de ska agera”

I Jakobsbergs bibliotek börjar de andra kommunalråden packa ihop för att gå hem. Men till Nikoletta Josza fortsätter frågorna hagla – från både barn och föräldrar.

– Jag känner mig nöjd med att de säger att de ska agera, säger Kajsa Korsgren efteråt.

– Men jag blir frustrerad när de ber oss ha is i magen. Det är lätt att ha is i magen när man är vuxen, men väldigt svårt när man är elva år och inte vet vilken skola man ska börja i, säger hon.

Föräldrarna och barnen från Barkarbystaden menar att det finns för får skolplatser i området.

Föräldrarna och barnen från Barkarbystaden menar att det finns för får skolplatser i området.

Kajsa Korsgren var en av många föräldrar på plats som ville ha svar från kommunalrådet Nikoletta Jozsa (L).

Kajsa Korsgren var en av många föräldrar på plats som ville ha svar från kommunalrådet Nikoletta Jozsa (L).

Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, hade fullt sjå att besvara alla frågor från oroliga barn och föräldrar.

Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, hade fullt sjå att besvara alla frågor från oroliga barn och föräldrar.