Barkarby inspireras av Berlin

Den gamla landningsbanan ska sparas och bli en slags kaj ut i naturen på Järvafältet. Kajen ska kunna användas för olika aktiviteter. Inspirationen kommer från den nedlagda flygplatsen Tempelhof i Berlin. I området där staden möter naturen skapas ett torg.
Den gamla landningsbanan ska sparas och bli en slags kaj ut i naturen på Järvafältet. Kajen ska kunna användas för olika aktiviteter. Inspirationen kommer från den nedlagda flygplatsen Tempelhof i Berlin. I området där staden möter naturen skapas ett torg.
Hangartorget placeras intill den nya Hågavägen. Här görs plats för en saluhall i den gamla hangarbyggnaden och kanske en handelsträdgård på det intilliggande torget. På andra sidan vägen bevaras ett grönområde ner mot Kyrkbyn. Ett förslag är att göra plats för kolonilotter.
Hangartorget placeras intill den nya Hågavägen. Här görs plats för en saluhall i den gamla hangarbyggnaden och kanske en handelsträdgård på det intilliggande torget. På andra sidan vägen bevaras ett grönområde ner mot Kyrkbyn. Ett förslag är att göra plats för kolonilotter.
Tunnelbanan får två uppgångar i Barkarbystaden, intill den västra skapas ett tunnelbanetorg med handel och arbetsplatser. I närheten finns också ingången till ett bergrum som använts av militären. Det kan tänkas bli en plats för olika publika evenemang.
Tunnelbanan får två uppgångar i Barkarbystaden, intill den västra skapas ett tunnelbanetorg med handel och arbetsplatser. I närheten finns också ingången till ett bergrum som använts av militären. Det kan tänkas bli en plats för olika publika evenemang.
En kaj som leder från staden direkt ut i naturen. Ett grönt torg med plats för odling. Och ett stort bergrum med plats för konserter. Nu har de nya spektakulära planerna klubbats.

Scrolla ner för att se en film från den gamla flygplatsen Tempelhof i Berlin där inspirationen kommer ifrån.

I dag är det gamla flygfältet ganska öde. Men om några år ska här finnas skolor, kultur och folkvimmel.

– Det är inte så ofta som varken en kommun eller en arkitekt får den här chansen, säger Aron Swartz, arkitekt på Tovatt Architects and Planners som ligger bakom planprogrammet.

När det stod klart att tunnelbanan ska förlängas från Akalla och vidare till Barkarbystaden och Barkarby ökade också kraven på Järfälla kommun att bygga fler bostäder. I somras gjordes ett förslag till program för Barkarbystaden gällande planer på 140 kvarter med plats för 18 000 bostäder. Nu har programmet gått på sedvanlig remissrunda och i går klubbades det av kommunstyrelsen.

Till skillnad från många andra planer är Barkarbystaden mycket mer än bostäder. Här planeras skolor, äldreboenden, platser för kultur, parker, idrottshallar och torg.

– Tanken har varit att skapa en blandstad. Det här är inte bara ett bostadsområde, utan en stad med alla olika typer av kvarter och platser som behövs för att skapa en levande stad, säger Aron Swartz.

Han menar att förutsättningarna är ovanligt bra. Barkarby handelsplats erbjuder en uppsjö av arbeten och service. Samtidigt kommer den planerade tunnelbanan och förbifart Stockholm att erbjuda goda kommunikationer.

– Det byggs många bostadsområden i Stockholm, men det här är verkligen en chans att bygga en stad där man både kan bo, arbeta och handla, säger Aron Swartz.

En viktig del i tanken är att bevara platsens kulturhistoria. Flygfältet har sedan 1938 använts av Kungliga Svea flygflottilj och de byggnader som finns kvar har inlemmats i planerna.

Den gamla landningsbanan ska fungera som en bro mellan staden och det öppna naturlandskapet intill Igelbäcken. Tillsammans med torget intill ska den kunna användas för både organiserade och spontana aktiviteter som basket, skejtning och konserter.

Men även andra byggnader från flygfältstiden ska användas. Under marken invid det planerade tunnelbanetorget finns ett bergrum som är tänkt att kunna användas för olika publika evenemang.

På det tredje stora torget, Hangartorget, finns en hangar som ska kunna användas som exempelvis saluhall.

– Tanken är att bevara byggnaden, men ge den en ny funktion. I det här området kommer odlingen att stå i fokus, säger Aron Swartz.

Men området innehåller också värdefull natur. Hästa klack ska bevaras oexploaterad. Även befintlig bebyggelse kring Kyrkbyn och Tingsbyn ska integreras med nybyggnationen på ett skonsamt sätt.

I går klubbades programmet av kommunstyrelsen. Innan arbetet fortsätter ska det upp i kommunfullmäktige.

– Därefter så påbörjar vi det mer konkreta arbetet med att ta fram detaljplaner, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Om allt går enligt plan kan de första resenärerna ta tunnelbanan till Barkarbystaden 2021. Dagens byggplaner sträcker sig dock fram till 2030.

På grund av Barkarbystadens storlek och att den byggs under så lång tid kommer planerna att kunna växa i takt med projektet. Arkitekten Aron Swartz betonar att det är en viktig del av tanken med Barkarbystaden – dagens planer kan ändras i takt med förutsättningarna.

– Vi vet att det kommer att byggas under lång tid och vi kan omöjligen veta alla förutsättningar. Det har varit den stora utmaningen, att kunna ge Barkarbystaden en karaktär, men ändå skapa en flexibilitet för att kunna tänka om när nya behov dyker upp.

Vad tycker du om planerna för Barkarbystaden?

Iréne Johansson, 
63 år, Barkarbystaden:

– Jag är nyfiken på hur det kommer att bli, speciellt runt Norrviksvägen. Jag har varit inne på kommunens hemsida och tittat och det ser jättebra ut. Jag har bott här i snart ett år och framförallt bryr jag mig om hur naturområdena och bebyggelsen nära mig kommer att bli.
Daniel Larsson, 
26 år, Barkarbystaden:

– Det ser bra ut, men jag känner inte riktigt igen mig. Överlag tror jag att det är bra att det byggs, så folk kan få ett hem. Det är så jag har fått ett hem. Jag har bott här i drygt ett år. Det känns konstigt att på fältet där jag är ute och springer ska det bli en ny stadsdel.
Janira Brinaru, 
43 år, Barkarbystaden:

–Jag flyttade precis hit. Husen är fräscha och allt man behöver finns runt hörnet. Innan jag flyttade hit var jag orolig för att kommunikationerna skulle vara dåliga, så jag hoppas att tunnelbanan kommer snart. Det är bra att det byggs. Det är bostadsbrist och här finns ju plats. Det ska bli spännande att följa utvecklingen.
Maria Cardaba Sehlstedt, 
40 år, Barkarbystaden:

– Det är bra att det byggs, men när det blir en helt ny stadsdel funderar jag lite på hur man tänker kring olika typer av boenden. Nu är det i princip bara lägenheter. Vi har två barn, så jag är också intresserad av hur det blir med nya skolor, lekparker och sådant.
Mikael Cardaba, 
42 år, Barkarbystaden:

– Jag har bott här i åtta år. Hela Stockholm måste kunna expandera, men jag tror det är viktigt att det byggs annat än bara lägenheter. Om de som kommer nu ska stanna i Järfälla och 
inte flytta igen om fem-sex år, så behövs det hus och radhus också.