Barn avslöjade med knark

Under hösten har Nackapolisen fått information om att flera barn under 15 år har använt narkotika i kommunen.

Det har främst handlat om rökning av marijuana.

Polisen har den senaste tiden gjort flera hembesök hos underåriga i Nacka som misstänks ha brukat narkotika.

– Eftersom det är så unga människor kände vi ett akut behov av att sätta in åtgärder, säger närpolisbefäl Magnus Carmelid.

– Eftersom det är så unga människor känns det angeläget att agera. Det är de små besluten i början som kan leda till större konsekvenser senare i livet, säger Magnus Carmelid vid Nackapolisen.

Arbetssättet har handlat om att konfrontera ungdomarna, tillsammans med deras föräldrar, i hemmiljö.

På så sätt hoppas man kunna bryta beteendet och samtidigt få med föräldrarna att hjälpa till.

Förutom polisen har också socialtjänsten i Nacka och Maria ungdom varit involverade.

– Besöken vi har gjort har varit oannonserade. Vi har åkt hem till ungdomarna och konfronterat dem i deras hemmiljö. Det finns en bra överraskningseffekt då – man hinner inte förbereda sig, eller kolla med polarna vad man ska säga om polisen kommer.

I nuläget handlar det om tio–tolv ungdomar från 13 år och uppåt som erkänt att de använt narkotika. I en del fall har narkotikabrottet uppdagats i samband med att andra brott har begåtts.

Den låga åldern är något som polisen i Nacka tycker är anmärkningsvärt.

– I vissa fall är ungdomarna också skyldiga till brott, men eftersom de är under 15 år så har de inget straffansvar. Att arbeta med ungdomar under 15 år kräver ett lite annorlunda arbetssätt än vanligt från vår sida. Det är viktigt att det finns en utbyggd samverkan mellan polis och socialtjänst. En god kontakt och dialog med föräldrarna är också naturligtvis viktig, säger Magnus Carmelid.

De flesta föräldrar har varit helt ovetande om sitt barns narkotikamissbruk och polisen har mötts av lite olika känslor och reaktioner inledningsvis.

– Förvåning har varit genomgående. Ofta har man ingen aning om att ens barn håller på med sådant här. Sedan har vissa föräldrar blivit ledsna och man har ifrågasatt varför vi har kommit dit.

Andra föräldrar har tyckt att det är bra, och har själva haft misstankar men inte vetat hur de ska reagera, säger Magnus Carmelid.

Enligt honom har man oftast fått god förståelse för arbetet och man har haft flera bra samtal om droger och ungdomar.

Hur ungdomarnakommit över drogerna är inte klart – vilket försvårar för polisen att arbeta förebyggande.

– Om vi visste precis hur de får tag i narkotikan skulle vi försöka strypa tillgången. Men den typiska bilden av en langare som säljer till ungdomar stämmer inte. Oftast är det någon äldre person som kanske köpt fem gram, som säljer vidare ett par gram till någon vän, som i sin tur säljer vidare. På så sätt rinner det nedåt i åldrarna.

Samarbetet med Mini-Maria, Maria ungdoms beroendecentrums mottagning i Sickla, ser han som viktigt i insatsen för att bryta beteendet.

– Vi pratar med föräldrarna och ungdomarna om deras verksamhet och berättar att ungdomarna kan åka dit på frivillig basis och lämna urinprov. Det kan vara ett sätt för ungdomarna att visa att man slutat. Det handlar om att bygga upp ett förtroende mellan föräldrar och barn igen.

Genom oannonserade hembesök konfronteras ungdomarna med sitt narkotiaanvändande. (Arrangerad bild).