Barn får kommunen att döpa bro

SALEM I dag tar bygg- och miljönämnden i Salems kommun beslut om att döpa en gång- och cykelbro vid Parkskolan ­ i Söderby park. Namnförslaget ”Boktstavsbron” kommer från barn på avdelningen Humlan på förskolan Sysslagården som kontaktade kommunen. ”Bokstavsbron är en bro som vi bruk­ar gå till, vi tycker mycket om den bron. Vi tycker den är rolig och vi har hittat bokstäver på brons staket.” skrev barnen i ett brev till kommunen. Går förslaget igenom blir det dopfest vid bron 14 juni rapporterar kommunen i ett pressmeddelande.