Barn får magont av fritids

Det är ofta stökigt på fritids där syskonen Freja, 7, och Alva Fetter, 8, går tillsammans med Lucas Sjögren, 8.
Det är ofta stökigt på fritids där syskonen Freja, 7, och Alva Fetter, 8, går tillsammans med Lucas Sjögren, 8.
Barnen kommer hem med ont i magen och ­huvudvärk från fritids på Finnstaskolan i Bro.

Nu reagerar föräldrarna på situationen.

Lucas Sjögren är åtta år och går i andra klass på Finnstaskolan i Bro. När han kommer hem på eftermiddagen efter fritids är han ofta trött och har ont i huvudet.

– Det händer att han säger att han inte vill gå på fritids, att han inte orkar, säger Lucas mamma Carolina Friis Sjögren.

Tillsammans med Cecilia Fetter är hon en av flera föräldrar till barn på Finnstaskolan som reagerat över miljön på fritids. Personalen gör allt de kan, men det är för mycket barn för att de ska hinna med, menar de.

Dessutom är lokalerna för små och dåligt anpassade.

– Jag har tyckt att det här har varit ett problem sedan min åttaåring började på fritids, men sedan dess har det eskalerat, säger Cecilia Fetter som har två döttrar på Finnsta.

Det händer att barnen kommer hem och har huvudvärk eller ont i magen. Andra har svårt att sova. Flera föräldrar försöker därför pussla med sina scheman och hämta tidigare för att barnen ska slippa den högljudda miljön och de trånga lokalerna.

Men nu har Carolina Friis Sjögren och Cecilia Fetter fått nog. De har samlat in ett hundratal namnunderskrifter från föräldrar som kräver en förbättring och skrivit ett brev till kommunen där de slår larm om situationen.

Agnetha Sjöholm, Finnstaskolans rektor, känner igen bilden som fritids­barnens föräldrar ger.

– Ja, det är många barn på liten yta. Om jag fick önska skulle vi få utökade och bättre ­anpassade lokaler. Vi har till exempel inga grupprum eller smårum och det gör det svårt för barn som vill gå undan, säger hon.

Enligt föräldrarna kan tre personal ha hand om 90 barn, men rektorn menar att det rör sig om fyra personal som dessutom förstärks med två till tre personer under den tid på dagen då flest barn är på fritids.

Agnetha Sjöholm säger att hon under flera år har signa­lerat till politikerna att fritids­hemmen behöver mer pengar, både till lokaler och personal.

– Vad vi vet är de är inte många, men det finns barn som mår dåligt. Det finns de som har behov av en lugnare miljö. Den bilden delar vi med föräldrarna.

Just nu arbetar hon med att undersöka vilka förbättringar som kan göras, men om det blir verklighet är upp till politikerna.

– När jag fick reda på att det var problematiskt kallade jag direkt till möte. Jag har sedan gett i uppdrag till rektor och skolchef att utreda situationen och komma med förslag på förbättringar, säger Yvonne Stein (FP), utbildningsnämndens ordförande.

Upplands-Bro är en inflyttningskommun och det gör att trycket på skolorna är högt. Yvonne Stein ­säger att kommunen ska se över hur pengarna fördelas mellan skolorna och även undersöka om skolpengen – ersättningen som ges för varje elev – borde höjas.

– Det här är ett problem som vi måste ta itu med och jag förväntar mig att vi ska hitta en lösning. Det är klart at vi ska ha lugna skolor, säger Yvonne Stein.

Det händer­ att han säger­ att han inte vill gå på ­fritids, att han inte orkar.Carolina Friis Sjögren, mamma till ­ Lucas Sjögren, 8 år

Fakta

Så vill föräldrarna förbättra fritids

Öka antalet personal så alla barn blir sedda och hörda.

Se till att personalen har tid för pedagogisk verksamhet, inte bara till barnpassning.

Utöka och anpassa lokalerna till fritidsverksamhetens behov och barngruppens storlek.

Arbeta för en lugnare miljö. Barn ska inte behöva gå hem med magont och huvudvärk.

Se till att barn med särskilda behov får det stöd de behöver även på fritids.