Barn får vänta för länge på ­utredning

Nyheter Socialtjänstens barn- och ungdomsvård i Spånga och Tensta uppfyller inte kravet på rättssäkerhet, visar en granskning av verksamheten som socialförvaltningens socialtjänstinspektörer gjort.

Enligt socialtjänstlagen ska en förhandsbedömning av barnet eller ungdomen ske inom 14 dagar, och utredningen ska, om inte särskilda skäl finns, vara slutförd inom fyra månader.

Men i Spånga-Tensta tog nästan 60 procent av förhandsbedömningarna längre tid än 14 dagar – i ett fall tog det hela 61 dagar. Den totala utredningstiden översteg fyra månader i 62 procent av fallen.