Barn föll handlöst i trappa

Nacka Ett barn som bor på ett boende föll handlöst ner för en 30 centimeter hög trappa och ådrog sig flera skador, när barnet stod i en gåstol.

Barnets näsa krossades, det blev en fraktur i pannbenet och ett hål slogs upp mellan överläpp och näsa.

En anställd lämnade barnet i gåstolen utan tillsyn när ett annat barn sprang i väg.

Boendet har skrivit en lex Sarah-anmälan. I anmälan rubriceras händelsen som ett allvarligt missförhållande och en felbedömning.

Olyckan inträffade den 15 mars.