Barn föll mellan stolarna på BVC

80 av omkring 350 barn föll mellan stolarna på en barnavårdcentral i Haninge.

Sjuksköterskan missade hörselkontroller, bedömningar och vaccinationer. Allvarligt, menar Socialstyrelsen.

Sjuksköterskan på en av Haninges barnavårdcentraler skulle gå på en längre ledighet och då uppdagades att 75-80 barn hade fallit mellan stolarna på olika sätt.

Det handlade om att barn inte kallats till utvecklingsbedömningar, inte hade fått nya kallelser om de uteblivit, att utvecklingsbedömningarna och journalerna var ofullständiga och att vaccineringar inte gjorts.

Verksamhetsledningen gjorde en Lex Maria-anmälan. Nu riktar Socialstyrelsen kritik mot sjuksköterskan.

– Med den utbildning, erfarenhet och kompetens personen har ska hon kunna föra journaluppgifter. Det här är allvarligt, säger Ann-Christine Jönsson, handläggare på Socialstyrelsen.

Men även BVC-verksamheten kritiseras.

– Verksamhetens kontroll av hur sjuksköterskorna utfört uppgifterna har inte fungerat. Det har inte funnits fungerande rutiner eller struktur runt omkring, säger Ann-Christine Jönsson

Sjuksköterskan är specialistutbildad distriktssköterska med flera års erfarenhet från BVC-verksamhet och jobbar kvar, men har i dag andra uppgifter.

Enligt verksamhetschefen på mottagningen så sattes åtgärder in så fort bristerna upptäcktes.

– Vi tog nödvändiga initiativ för att säkerställa att det inte skett någon skada och lyckligtvis hade det inte det. Och vi förändrade våra rutiner samma år som detta inträffade.

Fakta

Går inte vidare

Upptäckten av den bristande handläggningen gjordes 2010 och bristerna Lex Maria-anmäldes, men det är först nu som Socialstyrelsen riktar kritik.

Socialstyrelsen nöjer sig med sin kritik och går inte vidare med ärendet.

Vid grava avvikelser kan en vårdanställd få prövotid på tre år och bli av med legitimationen.

Källa: Socialstyrelsen