LÄS ÄVEN
Barn på små förskolegårdar rör sig mindre