Barn från Husby och Kista uppträder i Berwaldhallen

På måndagen den 9 maj uppträder över 100 elever från Husby, Kista och Bredäng tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester, medlemmar ur Radiokören och Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör i Berwaldhallen i Stockholm.

Det är elever från El Sistemas orkestrar och körer som är med på konserten, som heter Sida vid Sida, och framförs för tredje året i rad.

El Sistema är en kör- och orkesterskola som bygger på visionen om musikens förmåga att få människor att växa i ett socialt sammanhang.