98 barn hemlösa i Skarpnäck

Arkivbild. En hemlös barnfamilj i Skarpnäck som Mitt i tidigare skrivit om.
Arkivbild. En hemlös barnfamilj i Skarpnäck som Mitt i tidigare skrivit om.
Antalet hemlösa barnfamiljer i Skarpnäck stadsdelsområde är bland de högsta i hela Stockholm. Totalt bor 57 barnfamiljer på bland annat hotell, vandrarhem, hotellhem, och inneboende- eller i andrahandskontrakt som understiger tre månader.

Skarpnäck är med sina 57 hemlösa barnfamiljer bland de stadsdelar i Stockholm som har störst problem med hemlöshet. Bara Skärholmen och Spånga-Tensta har fler hemlösa barnfamiljer.

I de hemlösa familjerna finns 98 barn. Fem av familjerna har blivit vräkta från sina hyreskontrakt trots att Stockholms stad har som mål att inga barn ska vräkas.

– Tre av dem har en hyresskuld som vi inte har lyckats förhandla med hyresvärden kring. Vi jobbar aktivt med hyresskulder och hjälper väldigt många, men ibland får vi veta sådant väldigt sent när familjen redan står inför fullbordat faktum och då är det inte alltid vi får med oss hyresvärden, säger Hanna Jakhammer, chef för individ och familj på socialtjänsten i Skarpnäck.

Hyresvärden ska informera socialtjänsten när det uppstår en hyresskuld.

– Då tar vi kontakt med dem och tar reda på om det finns barn i familjen och då erbjuder vi dem kontakt, stöd och hjälp. Men det är inte allltid vi lyckas, där kan vi bli bättre. Man måste jobba väldigt mycket för att motivera personer som befinner sig i en krissituation.

Att Skarpnäck sticker ut i Stockholm tror Hanna Jaklammer beror på flera saker.

Tio av familjerna har blivit hemlösa på grund av våld i nära relationer.

– Det är högt jämfört med i andra stadsdelar. Vi har mycket våld i vår stadsdel, men vi har också ett bra arbete med att upptäcka våldsutsatthet så att vi kan följa upp det, säger Hanna Jakhammer.

Störst bland gruppen hemlösa barnfamiljer är de som har ett andrahands- eller inneboendekontrakt som upphört och sedan inte lyckats få något nytt. Totalt 16 familjer.

En annan stor grupp är de som kommit hit som flyktingar via anknytning, totalt rör det sig om 15 familjer i Skarpnäck.

32 av barnfamiljerna bor på hotellhem för barnfamiljer, 16 bor på vandrarhem, 3 har själva ordnat andrahandsboende, 3 bor i träningslägenheter där socialtjänsten står för kontraktet och resterande bor i skyddat boende, stödboende och försökslägenheter.

Sex av barnfamiljerna är hemlösa på grund av separationer.

Varför har de inte lyckats få en ny bostad, är det för att de inte har råd?

– Vi har inte mätt hur hög inkomst de har. Men det vanligast är nog att de inte har så lång kötid.

Vad gör ni för att hjälpa de hemlösa barnfamiljerna att få en bostad?

– De som har en hyresskuld hjälper vi att få skuldsanering eller en avbetalningsplan. Och de som bor på hotellhem för barnfamiljer kan ju skaffa sig kötid hos bostadsförmedlingen under tiden de bor där. Vi visar dem också hur hyresmarknaden fungerar och var man kan hitta alternativa boenden. Och har etablerade kontakter med flera hyresvärdar för att försöka få in våra familjer.

Skulle ni behöva några extra resurser eller stöd från Stockholms stad?

– Jag tycker att Stockholm har ett bra system men det är absolut inte bra att 98 barn i Skarpnäck har föräldrar som saknar lägenhet. Det vore bra om bostadsförmedlingen kunde ge förturslägenheter till de barnfamiljer som inte behöver särskild hjälp och stöd så att vi kunde koncentrera oss på de barnfamiljer som har den största utsattheten. Sedan måste man också få fart på bostadsbyggandet.

Kartläggningen har gjorts av socialförvaltningen och gäller familjer som på något sätt har kontakt med socialtjänsten. Totalt saknade 342 barnfamiljer i Stockholm stadigvarande boende under räkningen i januari 2017. Rapporten presenterades för socialnämnden i april.