Barn hoppar över järnvägstängslet

”Det kan bli svårt att snabbt komma undan om det kommer ett tåg”, säger Stefan Scherdin som bor i Kragstalund.
”Det kan bli svårt att snabbt komma undan om det kommer ett tåg”, säger Stefan Scherdin som bor i Kragstalund.
Den stängda plankorsningen vid Kragstalunds station skulle höja säkerheten. I stället hoppar barn över det lättforcerade stängslet.

– Det har blivit en dödsfälla, säger Kragstalundsbon Stefan Scherdin.

Vid Kragstalunds station i södra Vallentuna ligger två skolor på varsin sida om spåret.

Som upplagt för spring över spåret med den lockande kiosken på Bällstabergs torg på ena sidan och en klar säkerhetsrisk, tyckte Vallentuna kommun. Kommunen verkar för att plankorsningar över Roslagsbanans spår i Vallentuna, där flera allvarliga olyckor och dödsolyckor skett, ska byggas bort.

Nyligen stängdes plankorsningen vid Kragstalund. Men effekten blev inte som kommunen och SL velat. Barn hoppar över den stängda korsningen, enligt boende som Mitt i Vallentunasteget möter på stationen.

– De svingar sig över, de är ju så viga, säger Kragstalundsbon Stefan Scherdin som vid ett fletal tillfällen, främst kvällstid sett barn och tonåringar hoppa över stängslen.

För att komma över hoppar barnen från det låga räcket på perrongen ner på spåret, över det stängsel som skiljer de mötande spåren från varandra och till sist över stängslet till cykelvägen på andra sidan. Det kan bli svårt att snabbt komma undan om det kommer ett tåg, menar han.

– Det är en dödsfälla!

Enligt SL har man stängt övergången i samråd med Vallentuna kommun.

– Anledningen är att det är en säkerhetsrisk. Kommunen har begärt en stängning och den är stängd för gott, säger Marianne Gundmark, informationsansvarig för Roslagsbanans utbyggnad.

Hon känner inte till att barn hoppar över den stängda övergången.

– Fy sjutton! Gör folk så ser vi allvarligt på det. Jag ska föra vidare det omedelbart, säger hon.

Även rektorn på Bällstabergsskolan, Bo Östenius, uppger att skolan ska prata med barnen om saken.

Men det är inte bara de hoppande barnen som upprör Stefan Scherdin.

– Det har blivit som två världsdelar. De har stängt av pulsådern mellan Bällstaberg och Kragstalund, säger han.

Men samtidigt är det så att många gillar avstängningen.

– Barnvänligt, säger Anneli Hagström som går genom tunneln.

Men flera personer som Mitt i Vallentunasteget träffar är kritiska till gångtunneln som man når via branta trappor och en gångväg som går i en vid båge. Det blir en extrarunda på cirka 100 meter.

– De kör över oss som bor här. Det är lång väg att gå för rörelsehindrade och folk med barnvagnar. Och så har vi trapporna på vintern, säger Britt Dahlström som skyndar sig för att hinna med ett tåg.