Min lokala hjälte

Oro för att barn ska klättra på konstverket

Login gate, Kaledjohill
Konstverket. Foto: Maja Nilsson
Järfällabon Lennart Ihs är orolig för att barn ska klättra omkring på konstverket som satts upp på Kvarnbackens topp.
Nu har tydligare förbudsskyltar satts upp så ingen rör konstverket.
– Det känns inte säkert för barn, installationen ser ut som en klätterställning, säger Lennart Ihs.

Mitt i berättade nyligen om projektet Kalejdohill som ska bli en mötesplats på Kvarnbackens topp i Jakobsberg i samband med HSB:s kommande bostadsbygge runt omkring.

En del i projektet är konstverket Procastinated Gate av arkitekten Manuel García Sarafian som är en installation i form av trä och står som en entré på Kvarnbacken.

Järfällabon Lennart Ihs har reagerat på att konstverket ser ut som en klätterställning för barn.

– Entrén ser ut som en tjusig klätterställning för besökande barn, den är helt oemotståndlig. Högen av pinnar är gjuten på en betongplatta och om någon skulle trilla ner så ramlar de på hårt underlag. Dessutom ser det ut som att pinnarna kan brytas av, säger han.

Lennart Ihs har kontaktat Järfälla kommun då han anser att verket strider mot Boverkets regler om skydd mot olyckor vid byggnation på allmän plats.

Järfälla kommun säger att installationen inte kräver något bygglov och hänvisar till DAPstockholm AB  som står för installationerna i projektet Kalejdohill, som drivs av HSB Norra Storstockholm, Einar Mattsson och Veidekke bostad.

Mia Lundström, projektledare för Kalejdohill, säger att konstruktionen håller och är byggd på ett professionellt och säkert sätt – och att det är ett konstverk och inte en klätterställning.

– Det är ett konstverk som man varken får vidröra eller beträda på något sätt. Däremot får man gå igenom det då det är tänkt som en entré. Vi har satt upp nya skyltar som klargör att det är ett konstverk, och som inte ska beträdas eller vidröras, säger Mia Lundström.

Procastinated Gate är tillfällig installation som kommer att finnas fram till nästa årsskifte.

Läs mer här: