Barn kränkte barn på dagis

Täby En förskola i Täby har inte gjort tillräckligt för att stoppa den kränkande behandling som ett barn har utsatts för under ett års tid, anser Barn- och elevombudet.

Det var under våren 2012 som allt började, varpå ett barn vid ett flertal fall ska ha bitit och slagit ett annat barn. Enligt myndighetens utredning ska förskolan ha vidtagit vissa åtgärder, men inte lyckats stoppa kränkningarna.

Förskolan tycker att de har gjort tillräckligt och att det inte alltid har handlat om kränkningar utan snarare en konflikt mellan barnen. Nu har förskolan till den 9 april på sig att lösa problemet.