Barn ska ta fram ekopark på Gärdet

Det ska skapas en ny sorts lekplats med naturpedagogik på Gärdet.

Exakt vad som kommer att finnas i parken ska barn i Östermalms stadsdelsområde vara med och bestämma.

En medborgare önskade fler lekmiljöer vid Sport­fältet på Gärdet. Nu blir det en helt ny lekplats där ekosystem och naturpedagogik står i fokus.

Exakt vad som ska finnas på platsen får barn vara med och bestämma under sommaren.

– Nu när chansen ges tar vi tillfället i akt och kollar vad barnen tycker att det ska finnas där. Så får vi se vilka förslag som är rimliga att genomföra, säger Lina Constantino på Östermalms stadsdelsförvaltning.

Workshops med för­skolor och allmänhet kommer att hållas vid Sportfältet ­under året.

Under träffarna kommer man också odla lite blommor och växter i odlings­lådor tillsammans med barnen, och på den ­sista medborgarträffen i ­oktober blir det skördefest.

– På vanliga lekplatser brukar det vara mer gungor till exempel, vilket är jättebra och uppskattat. Men nu tar vi ytterligare ett steg och försöker vara lite djärvare i en unik miljö, säger Lina Constantino.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om att ­politikerna på Östermalm vill satsa för att utveckla den lokala demokratin i stadsdelen.

1,4 miljoner kronor är reserverade i ­budgeten för att medborgarna ska få mer att säga till om.

– Det här är ett jättebra medborgarförslag som förverkligas. Jag hoppas det pushar fler att skicka in förslag. Vi vill ha in ett barnperspektiv i med­borgardialogen, så det här blir intressant att följa, säger Maria Antonsson (MP), ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsodling av medborgare kan vara en sak som de 1,4 demokratimiljonerna ska gå till.

Även ett ungdomsråd håller på att startas just nu. Och ett föräldra­råd kan bli aktuellt att få igång så att de som bor i stadsdelen kan påverka sin vardag mer.

– Ju närmare med­borgarna besluten fattas ­desto bättre. Det är alla vi som bor här som kan identifiera problem och komma med lösningar. Det blir konstigt om politikerna ska sitta och uppfinna allt när de boende kan sin omgivning bäst, säger Maria Antonsson.

Fakta

Andra genomförda förslag

Utomhusgym vid Lappis och i Hjorthagen.

Räcke i backen vid ­Gärdets tunnelbana ­(väntas klubbas nästa månad).

Uppdelning för små och stora hundar i hundrast­gården i Humlegården.

Förbättrad inhägnad av Londonparken på Gärdet.

Källa: Östermalms stadsdelsförvaltning