Min lokala hjälte

Barn undervisades i lokaler utan bygglov

Novia engelska skolan
Novia Engelska skolan i Årstadal.
Novia Engelska skolan i Årstadal undervisade elever i lokaler som saknade bygglov. Nu riskerar fastighetsägaren straffavgift på nära två miljoner kronor.

I januari 2015 flyttade Novia Engelska skolan in i sina nya lokaler på Sjöviksbacken. Här går 154 elever, från förskoleklass till och med 9:an. Men skolan startade sin undervisning i lokaler som ännu inte hade fått bygglov.

Det menar stadsbyggnadskontoret, som föreslår att fastighetsägaren Fastighets AB Sången ska betala en byggsanktionsavgift på 1 976 057 kronor, för att ha brutit mot plan- och bygglagen. Stadsbyggnadsnämnden beslutar i frågan vid sitt nästa möte, den 13 oktober.

Innan Novia Engelska skolan flyttade in rymde huset på Sjöviksbacken kontor. Lokalerna byggdes därför om för att passa en skola. Men en ansökan om bygglov för ändrad användning kom in till stadsbyggnadskontoret först den 20 februari 2015, när skolan alltså redan hade startat.

Först den 17 juni 2015 beviljades ett sådant bygglov. Skolan hade då bedrivit undervisning i ett halvår, utan att ha fått vare sig bygglov eller ett så kallat slutbesked (klartecken om att få ta byggnaden i bruk efter ombyggnaden).

Stadsbyggnadskontoret blev varse felet i februari 2016 då skolan lämnade in ett brandtekniskt utlåtande som var daterat den 20 januari 2015. Där stod att skolan använde både plan 8 och plan 9 redan vid denna tidpunkt.

Senare framkom att även våning 6 och 7 byggts om utan att Fastighets AB Sången fått klartecken för det, och att fritids och skolmatsal startat på dessa våningsplan utan att man fått slutbesked.

Om beslutet om byggsanktionsavgift klubbas är det inte säkert att Fastighets AB Sången följer det.

– Det här är stadsbyggnadskontorets åsikt. Vi utreder nu själva vad som hänt och om vi gjort något fel. Om det blir ett beslut om en sanktionsavgift kommer vi eventuellt att bemöta det, säger Martin Persson, fastighetsförvaltare på Fastighets AB Sången.