Barn utnyttjat för posering

NACKA Åklagaren har inlett en förundersökning om misstanke om utnyttjande av barn för sexuell posering i Nacka. Åklagaren har begärt hos tingsrätten att ett målsägandebiträde utses.