Barn vägrades sjukförsäkring

Trygg-Hansa vägrade deras nyfödda barn försäkring - orsaken är att barnet har Downs syndrom. DO prövar nu fallet för att se om bolaget bryter mot lagen.

När kvinnan från Bandhagen var gravid fick hon besök av en hemförsäljare från Trygg-Hansa, som erbjöd henne att teckna en barnförsäkring för det kommande barnet. Kvinnan och hennes man bestämde sig för att tacka ja.

Men när barnet var fött avslog Trygg-Hansa deras ansökan. Motivering var att deras barn var fött med Downs syndrom.

Enligt Byrån för lika rättigheter ska ett avslag inte bero på en diagnos som i det här fallet, utan en individuell prövning utifrån riskfaktorer grundade på barnets sjukdomsbild ska avgöra.

– De måste göra en bedömning i varje ärende. Nu går det ut en mall som svar, som ser likadan ut för alla barn med Downs syndrom, med ett avslag, säger Majid Stiso, utredare för Byrån för lika rättigheter.

Trygg-Hansa anser inte att de diskriminerar det här barnet, eftersom de inte särbehandlar jämfört med andra barn med samma diagnos. De tror därför inte att de blir fällda av DO.

– Vi gör en medicinsk prövning och riskbedömning för barn med Downs syndrom. Det är en komplex diagnos där det finns risk för en mängd följdsjukdomar som hjärtfel och problem med sköldkörteln, säger Björn Sporrong, ansvarig för sjuk- och olycksfallsförsäkringar på Trygg-Hansa.

Barn med Downs syndrom har väldigt olika sjukdomsbild, men får ändå ingen försäkring. Är inte det särbehandling?

– Som det ser ut just nu får inga barn med diagnosen sjukförsäkring. Vi arbetar med våra medicinska riktlinjer för att se över om vi inom något år kan erbjuda en del av de här barnen sjukförsäkring, säger han.

Fakta

Downs syndrom

Personer med Downs syndrom har tre exemplar av kromosom 21 i stället för de vanliga två, vilket alltid leder till olika grad av utvecklingsstörning, ofta hjärtfel, synfel och hörselnedsättning.

Det föds ungefär 130 barn varje år i Sverige som får diagnosen.

Källa: Vårdguiden