Barn vann första pris för uppfinningar

STORVRETEN Eleverna i förskoleklassen och förberedelseklassen 1-3 på Storvretsskolan har vunnit första pris i Tekniska museets uppfinnartävling Snilleblixten.

Förstapriset är 5 000 kronor och pengarna kommer att användas till inköp av verktyg till kommande snilleblixt-projekt.