Barn vill sätta politiker i skolan

Upplands Väsby Tre femteklassare krävde förbättringar inom skolan. I ett medborgarförslag skrev de att politikerna skulle sätta sig i skolbänken under en månad för att känna på skolans brister.

Nu har politikerna kommit med sitt svar. De kommer inte att sätta sig i skolbänken, utan svarar att huvudansvaret att rätta till bristerna ligger på de enskilda skolorna.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet höll inte med de andra partierna, utan tycker att politikerna borde ta större ansvar.