Min lokala hjälte

Barnen får själva välja sin nya klass

Thomas Sundströms son Teo går i 3B, men kommer till hösten hamna i en ny klass med barn han inte känner.
Thomas Sundströms son Teo går i 3B, men kommer till hösten hamna i en ny klass med barn han inte känner.
9-åringar i Sturebyskolan får välja vilka de vill ta med sig till sin nya klass när de börjar i årskurs 4. Upprörda föräldrar anser att informationen har varit skral och att risk finns för att vissa barn kommer att känna sig utanför.

Årskurs 3B i Sturebyskolan ska, liksom de andra treorna i skolan, splittras efter fyra år. I ett mejl från skolan kunde föräldern Thomas Sundström läsa att hans son ska hamna i en ny klass, men också att han ska välja tre kompisar som han vill ha med sig till den nya.

– Det är helt sjukt. Det finns naturligtvis de som blir valda av alla, men kanske även den som inte blir vald av ­någon, säger Thomas Sundström.

Informationen som gick ut till föräldrarna sa att blanketten med valen skulle vara väl förseglad och att barnen sedan inte fick prata om sina val.

– Det vet man ju att en 9-åring gör precis som föräldrarna säger, säger Thomas med en sarkastisk ton.

Skolan säger att risken att någon ska känna sig utanför är liten eftersom valet inte sker öppet. Dessutom arbetar skolans pedagoger aktivt med att barnen inte ska prata om det här med varandra.

– Jag är ganska säker på att det här i sig inte skapar problem med exempelvis mobbning. Hade vi inte låtit barnen välja hade vi fått frågor om varför barnen inte får vara med och bestämma, säger Tobias Svensson, biträdande rektor på Sturebyskolan

Barnen fick besked om splittringen innan föräldrarna informerades.

– Det är ett konstigt tänk att inte blanda in föräldrarna i ett sådant viktigt beslut, anser Thomas Sundström.

Stockholm stads skolor ska, enligt hemsidan, föra en dialog med föräldrar och inte bara informera.

– Det här är inte vad jag kallar dialog med föräldrarna, säger han.

Sturebyskolan medger att det var en felbedömning från deras sida att inte informera föräldrarna först.

– Det här var uppenbarligen ingen lyckad väg att gå och det har vi tagit till oss, säger Tobias Svensson.

Erfarenhet från bland annat pedagoger och elevhälsoteam säger annars, enligt honom, att uppdelning av klasser är ett bra sätt att påverka gruppsammansättningen och dessutom få ett jämnare elevantal i klasserna.

– 3B är en väl fungerande och sammansvetsad klass. Barnen känner varandra och föräldrarna känner varandra. Jag förstår inte varför man ska bryta upp något som fungerar. Vi vet vad vi har, men vet inte vad vi får, säger Thomas Sundström.

Fakta

”Det är korkat”

Louise Hallin, legitimerad psyko­terapeut, ställer sig oerhört kritisk till att barnen får välja kamrater. Det är något vuxna ska besluta om menar hon.

”Det är korkat och helt åt helvete. Barnen får ta ett fruktansvärt stort ansvar och risken finns att lärarna får en konfliktsituation. En del barn kommer inte att bli valda”, säger hon.