ANNONS

Barnen i Olovslund får säkrare skolväg

Trafikkontoret satsar 10 miljoner kronor för att barnen i Abrahamsbergsskolan och Olovs-lundsskolan ska få säkrare skolväg.
ANNONS

Trafikkontoret har godkänt ett förslag som betyder att det ska byggas nya gång- och cykelbanor kring skolorna på Gustaf III:s väg. De tittade på trafiksituationen runt alla de 260 grundskolorna i Stockholm och såg att det var en av de gator där behovet var som störst.

Promenad- och cykelstråket går från Abrahamsbergs tunnelbanestation via Abrahamsbergsskolan och bort till Olovslundsskolan – en satsning som i runda slängar kostar 10 miljoner kronor.

Förslaget betyder förutom bredare gångbanor att alla övergångsställen som skolbarnen kan tänkas använda får bättre belysning, och att hastigheterna sänks så att barnen själva, eller i grupp, ska kunna ta sig till skolan på ett säkert sätt.

Trafikkontoret vill också att gatan blir enkelriktad precis vid skolorna och att det byggs en så kallad timglashållplats, där vägen smalnar av så att bilar inte kan köra förbi när bussen står stilla.

På listan över åtgärder finns också bommar som stänger av den körbara parkvägen till skolorna.

– Just nu är väldigt mycket trafik här om morgnarna, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Men vi hoppas att den här satsningen ska göra att färre väljer bilen när de ska lämna sina barn på morgonen.

Hon tycker också att en positiv effekt är att barnen då får röra på sig mer.

– Vi har sett att det fungerar bra på andra ställen där gångvägen är så bred att barnen kan gå i grupp till skolan. Nu satsar vi tio miljoner här, vilket är mycket pengar i sammanhanget.

ANNONS

Med cykelvägarna hoppas Ulla Hamilton stimulera cykelpendlingen i stort i området.

Trafikkontoret tror att de nya stråken kommer att börja byggas någon gång nästa år.

Fakta

Drabbade gator

Under de senaste två åren har det inträffat en olycka på Gustaf III:s väg. På Abrahamsbergsvägen har det skett två olyckor under samma tidsperiod.

På Blackebergsvägen, där Södra Ängby skolor ligger har det skett fyra olyckor 2011 och 2012.

Källa: Transportstyrelsen