”Barnen mår såklart inte bra”

Lokalpolitikern Anna Stenson (MP) har twittrat om att problem med barnfattigdom även finns på Lidingö. Hon får medhåll av kommunens socialchef.

Den senaste tiden har begreppet barnfattigdom debatterats. En som har deltagit i debatten är lokalpolitikern Anna Stenson (MP).

I inlägg på Twitter har hon berättat om familjer på Lidingö där föräldrar har svårt att ge barnen vad de behöver.

– I många av dessa familjer är föräldern ensamstående eller så har en av föräldrarna någon typ av psykiska problem. Ofta handlar de ekonomiska svårig- heterna om hyresskulder, med hot om vräkning, eller höga lån på bostaden. Barnen mår så klart inte bra under sådana förhållanden, säger Anna Stenson.

Enligt socialförvaltningens chef, Leif Söderholm, ökar inte antalet som får försörjningsstöd. Men det är ingen måttstock för hur många barn som är fattiga.

– Av de cirka 300 hushåll som får stöd är flertalet utan barn. Men även utanför denna grupp finns de som lever i ekonomisk utsatthet, till exempel deltidsarbetande ensamstående föräldrar. De barnen har inte samma möjligheter som andra och ligger långt under snittet för hur de flesta på Lidingö lever, säger han.

Anna Stenson menar att problemet inte syns lika väl på Lidingö eftersom familjerna gör allt de kan för att dölja sin situation.

– Det är ett stort socialt tryck här på Lidingö, framför allt att ha märkeskläder. Jag vet en förälder som sparade i ett halvår för att barnet skulle få en Canada Goosejacka och andra som letar i insamlingscontainrar eller grovsopor efter kläder. Ibland kan det till och med handla om att barn stjäl kläder i affärer eller i skolan. Barnen byter och lånar kläder från kompisar på andra skolor och är hemma från skolan om det är något speciellt som kostar, säger hon.

Nyligen höjde Lidingö stad sitt extra barntillägg till försörjningsstödet från 100 till 200 kronor per barn och månad för de som får ekonomiskt stöd längre än tre månader.

– Det är en bra riktning även om det inte är mycket. Men för många har relativt lite pengar stor betydelse, säger Leif Söderholm.

Behövande kan även söka pengar från stadens stiftelse Elise Laurins donation.