Barnen säger nej till förbifart i skogen

Majken, 5 år, och Ingrid, 6 år, värnar sin skog.
Majken, 5 år, och Ingrid, 6 år, värnar sin skog.
"Rör inte min skog."
"Rör inte min skog."
Förskolebarnen protesterar.
Förskolebarnen protesterar.

Barnen på Östra Ekedals förskola vill inte att en förbifart dras genom Ekedalsskogen. Med egengjorda skyltar har de gjort budskapet extra tydligt för politikerna.

– Det är viktigt att det ­inte kommer en väg här så att inga djur blir överkörda, ­säger Melody.

Femåringen, som går på Östra Ekedals förskola i Gustavsberg är nästan dagligen ute i Ekedalsskogen. Där tittar hon på djur, leker och går på äventyr.

– Vi är alltid ute i skogen och ser rådjur och fåglar. Det vore sorgligt om en väg drogs fram här, säger Jessica Erbacke, förskollärare.

Med planer på att dra Förbifart Östra Ekedal här är ­läget osäkert.

Barnen har därför gjort egna skyltar med budskap om varför skogen är så viktig. I förra veckan laminerades skyltarna och hängdes upp i skogen.

– Vi har dramatiserat sagan om Ekedalsskogen, barnens eget projekt. I den sätter barnen upp egengjorda stoppskyltar i skogen och i slutet av sagan ser de som planerar vägbygget från kommunen skyltarna och ändrar sitt beslut, säger Jessica Erbacke.

Vägpassagen nordväst om Gustavsberg är minst sagt känsloladdad. På Facebook finns en grupp med nära 1 500 medlemmar vars huvudsyfte är att stoppa planerna på en förbifart.

Och nu är frågan mer aktuell än någonsin.

I mars var det tänkt att Värmdöborna skulle få tycka till om förbifarten och trafiksituationen i framtiden. Men då kommunen fått in nära 40 förslag från olika arkitekter om nya centrum har medborgardialogen skjutits fram.

Nytt datum är i sommar, enligt Anders Gullander (L), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

– När vi presenterar förslagen kommer vi även att samla in synpunkter och ha diskussion om förbifarten, säger han.

Anders Gullander utesluter inte möjligheten att göra någon form av förbifart.

– Jag tycker att man ska vara öppen för någon form av annan väg genom Gustavsberg. Men sedan tror jag inte att det finns en politisk vilja att dra den genom skogen, utan kanske runt den.

I stället för en förbifart har planer funnits på ett stadsgatunät, som går ut på att trafiken i centrala Gustavsberg fördelas på mindre stråk. Utifrån den kan en ny gata anläggas parallellt med Blekängsvägen, korsa Skärgårdsvägen och fortsätta upp till Aspviksvägen.

Men det är inte hållbart i längden, menar Gullander.

– Stadsgatunätet klarar bara att lösa trafiksituationen några år framåt. Därför ska vi inte utesluta någon form av förbifart, säger han.

På Östra Ekedals förskola hoppas man att politikerna tänker om och låter skogen vara.

– Det är viktigt att rädda skogen och alla djuren och att inte ha så mycket avgaser från bilar, säger Elin, 5 år.