Så vill barnen göra Sätra bättre

Sätra centrum med Gunnel Friebergs skulptur Dockvagnen i förgrunden.
Gör Sätra centrum ljusare, uppmanar en 8-årig pojke.
Toaletter vid plaskdammen i Sätradal, ljusare i Sätra centrum och bommar som stoppar busåkarna på mc. Det är några önskemål som barn i Sätraskolan skickat in till stadsdelsförvaltningen.

Breven kommer från lågstadiebarn som skrivit medborgarförslag, som en del av undervisningen i samhällskunskap. De har alla mycket konkreta förslag på hur miljön i Sätra kan bli bättre. En 8-årig flicka vill till exempel ha toaletter vid plaskdammen i Sätradal. Hon är trött på att många småbarn kissar i vattnet eller i buskarna, så att det luktar kiss där.

En 8-årig pojke önskar sig bättre belysning i Sätra centrum. ”Ibland när jag går hem från skolan genom centrum är det läskigt för många hänger där”, skriver pojken. Han tror att det skulle kännas tryggare om miljön var ljusare. Barn ska inte behöva vara rädda när de går hem från skolan, påpekar pojken som hoppas på svar.

Bommar som spärrar av gång- och cykelvägar för mopedister och mc-förare, är en 9-årig flickas önskemål. Hon skriver att många buskör i Sätra och att det finns risk att någon skadas. Det finns barn som inte törs gå på gångvägarna i Sätra för att buskörarna är så många, berättar flickan. Dessutom värnar hon om busåkarna själva: Eftersom de inte bär hjälm riskerar de att skada sig.

Två flickor som är 6 och 7 år vill att parkleken Kulan ska bli roligare. Bygg en stor rutschkana för stora barn och en mindre för små barn, är deras förslag till stadsdelsförvaltningen.

Nu håller barnen tummarna för att Skärholmens tjänstemän och politiker ska lyssna på dem.