Barnen tvingas ut i trafiken

Föräldrarna Ralina Natcheva och Annika Swalander och barnen Elize Turner, Amanda Zare och Alicia Zare är kritiska till den avkortade bussträckningen.
Föräldrarna Ralina Natcheva och Annika Swalander och barnen Elize Turner, Amanda Zare och Alicia Zare är kritiska till den avkortade bussträckningen.
Många föräldrar rasar över att deras barn tvingas ut i trafiken s­edan busslinjen 545 har kortats av.

Nu öppnar SL för att ändra tillbaka.

Flera föräldrar kontaktade i förra veckan Lokaltidningen Mitt i om att busslinjen 545 hade ”kapats” och fått en annan linjesträckning. Nu trafikerar den endast sträckan mellan Upplands Väsby station, Fresta och Bollstanäs. Enligt SL har redan flera av hållplatserna i Skälby, Smedby och Väsby centrum dragits in.

Charlotte Sääf är en förälder som kontaktat kommunen och SL. Enligt henne har förändringen med busslinje 545 inneburit att många barn nu har närmare 40 minuters restid till skolan mot ­tidigare cirka 10. Nu tvingas barnen till bussbyten, de måste även gå över starkt trafikerade korsningar.

En av dessa korsningar är Almungevägen-Stockholmsvägen där Annika Swalanders båda döttrar nu måste passera.

– Det är helt otroligt att varken kommunen eller SL verkar ha tänkt på vilka risker de utsätter barn för. Jag har en åttaårig flicka som jag omöjligt kan låta gå över här ensam, säger Annika Swalander.

Flera andra föräldrar vittnar om liknande situationer.

Jesper Pettersson, SL:s pressansvarig, säger att vissa hållplatser kan återinsättas om förändringarna innebär klara försämringar för många resenärer, inte minst barn.

– Vi hade i ärlighetens namn inte tagit med i beräkningen att den avkortade bussträckan skulle få sådana konsekvenser. Men hör folk av sig till SL:s kundtjänst så får vi se över bussträckningen, ­säger Jesper Pettersson.

Axel Nelstrand, trafikplanerare på Upplands Väsby kommun, säger i ett mejl till tidningen att anledningen till att bland annat 545 fått ändrad sträcka är att man vill erbjuda bättre möjligheter för arbetspendling. Men han förstår att föräldrar reagerar.

”Jag har full förståelse för att många har fått en försämring. Meningen är dock att på det stora hela förbättra för hela Väsby”, skriver Axel Nelstrand.

Fakta

Flera linjer berörs

FÄven linjerna 524, 533, 534, 539, 560 och 592 av ändrad sträckning.

På busslinjen 533 har hållplatserna Kanalvägen, Breddenvägen, Bredden, Bergkällavägen, Curmans väg och Wesströms väg dragits in.

På övriga busslinjer har ett par hållplatser tagits bort.