ANNONS

Hit kommer barnen som utsatts för övergrepp

Barnahus Stockholm Nords lokaler i Sollentuna. Den röda lampan lyser när förhör pågår.
Barnahus Stockholm Nords lokaler i Sollentuna. Den röda lampan lyser när förhör pågår.
I fredags invigdes Barnahus Stockholm Nords nya lokaler i Sollentuna. Sedan januari 2018 har de hanterat totalt 215 ärenden gällande barn som misstänks ha utsatts för övergrepp i nära relationer.
ANNONS

Det handlar om pojkar och flickor från spädbarnsåldern upp till 18 år, där de flesta har varit tio år eller yngre. Av de cirka 200 ärenden då socialtjänsten tagit kontakt med Barnahuset har 76 lett till så kallade samråd, som hålls mellan alla parter för att planera förhör och belysa barnets behov.

Fyra myndigheter under samma tak

I ett barnahus får barnen träffa polis, åklagare, landsting (läkare, sjuksköterska och BUP) och kommun (socialtjänst). Allt ska finnas under samma tak för att underlätta för barnen, så att de slipper skickas runt till onödigt många förhör.

Vi träffar de barn som kanske är mest utsatta av alla

Johan Westervall, enhetschef

I det tidigare Barnahus Södra Roslagen fanns landstinget inte med och därför slogs det ihop med Barnahus Stockholm Norrort vid årsskiftet. Att verksamheten flyttades till lokaler i Sollentuna blev naturligt då huvudstationen för polisområde Stockholm Nord ligger där och åklagaren sitter i samma hus.

– Vi träffar ju de barn som kanske är mest utsatta av alla och är väldigt väldigt oskyddade. Att arbeta med dessa barn är alltid svårt, alla är olika och har olika behov, säger Johan Westervall som är enhetschef som Barnahus Stockholm Nord.

Lokalerna var inte optimala och behövde byggas om, vilket har dragit ut på tiden. Men i fredags kunde de invigas. Bland annat finns det nu två studior till förhör.

Fakta

Antal ärenden som tagits emot från respektive kommun

Sollentuna: 22
Danderyd: 13
Järfälla: 33
Täby: 20
Upplands-Bro: 28
Upplands Väsby: 21
Vallentuna: 20
Vaxholm: 6
Österåker: 16
Sigtuna: 33
Okänd: 1
Annan kommun: 2

Källa: Barnahus Stockholm Nord

Barnahus Stockholm Nords lokaler i Sollentuna. Johan Westervall är enhetschef.

Barnahus Stockholm Nords lokaler i Sollentuna. Johan Westervall är enhetschef.

Johan Westervall tycker att sammanslagningen har fungerat bra, men säger att det finns utmaningar med arbetet – bland annat att de har träffat för få barn. Målet är att ta emot alla barn där det finns misstanke om brott.

Vi har varit för osynliga

Johan Westervall

Varför har ni inte kunnat göra det? 

– Det har inte riktigt funnits de resurserna och så har vi varit för osynliga. Det har inte alltid varit självklart att kommunen hört av sig i alla ärenden för att samråda, säger Johan Westervall.

För att kunna ta emot fler barn har bland annat polisen förbättrat sina rutiner för att snabbare kunna hålla förhör.

– Det har tidigare varit en stor flaskhals att det varit för belastat. När socialtjänsten ringt hit så har det tagit för lång tid att få till stånd ett förhör.

För de ärenden som handlar om sexuella övergrepp och grova våldsbrott hålls ett första förhör i direkt anslutning till samråd, en dryg vecka efter inkommen anmälan. I andra ärenden som bedöms som mindre akuta tar det ungefär fyra veckor.

Barnahus Stockholm Nords lokaler i Sollentuna. Förhörsrum.

I förhörsrummet ska det inte finnas några distraktioner.

Vi ska göra det så bra det bara går i en fruktansvärd situation

Johan Westervall

Mer resurser

Sammanslagningen har också inneburit mer resurser. Totalt sett är budgeten nu större än när det var två verksamheter.

– Så brukar det ju inte alltid vara, men vi har fått behålla det som fanns och till och med utöka verksamheten. Vi uppfattar att stödet från politiken och cheferna är stort – vi ska göra det så bra det bara går i en fruktansvärd situation, säger enhetschefen Johan Westervall.

Fakta

Barnahus Stockholm Nord

  • Hanterar fall som rör barn och unga upp till 18 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i relationer, som misshandel eller sexuella övergrepp.
  • Samarbete mellan polis, åklagare, landsting och de tio Norrortskommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna,Täby,Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
  • I Stockholms län finns tre barnahus: Barnahus Stockholm Nord i Sollentuna, Barnahus Stockholm på Södermalm och Barnahus Huddinge/Botkyrka i Huddinge.