Barnen vill riva hoppbacken

Klass 1 b på Enskedefältets skola föreslår i ett medborgarförslag att den gamla hoppbacken i Enskede ska rivas eller byggas om till utkiksplats. Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget.

Barnen föreslår att det anläggs en utkiksplats, grillplats, sittmöjligheter och en trappa med ledstänger på platsen. De tycker också att hoppbacken ska tas bort.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget och skriver i ett svar att man kommer att riva den gamla hoppbacken och se till att det finns en stig upp till den nya utkiksplatsen. Förvaltningen är också positiv till någon form av sittmöjlighet med regnskydd.

Däremot blir det varken grillplats eller ledstänger. Risken för att någon lätt kan anlägga en skogsbrand anses för stor.

Beslut tas på stadsdelsnämnden på torsdag den 4 februari.