Barnens inlåsta pengar försvann

Flera barn på ett korttidshem i Tyresö har drabbats av att deras fickpengar försvunnit. Pengar som legat inlåsta och som bara personal haft tillgång till.

– Det är högst beklagligt och riktigt uselt gjort om det är en stöld, eftersom det är barnens fickpengar det handlar om, säger Gunny Bäckström som är avdelningschef inom socialförvaltningen och ansvarig för funktionshinderverksamheter i kommunen.

Korttidshemmet är till för barn med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande syndrom och tanken med hemmet är att barnen här ska få miljöombyte och föräldrarna avlastning.

Barnen stannar en helg eller någon natt i veckan. Och har fickpengar för att kunna göra olika fritidsaktiviteter.

Det var när personalen gick igenom två barns kassor som de upptäckte att pengar saknades. Samtliga kassor räknades då igenom. I sju kassor saknades pengar – i de flesta handlar det om några hundralappar. Totalt har 1 277 kronor försvunnit.

– Det är inte mycket pengar som har försvunnit. Men, det är principen. Det är så lågt som det bara kan bli att någon går och tar barns fickpengar, säger Gunny Bäckström.

Korttidsboendet har varit öppet i 14 år och aldrig tidigare har pengar försvunnit därifrån. Nu har kommunen betalat tillbaka barnens pengar.

– Vi har även polisanmält det inträffade och betraktar och behandlar det som en stöld, eftersom vi alltid redovisar hur mycket pengar som tas ur kassorna.

Gunny Bäckström hoppas nu att en polisutredning kan ge klarhet i vad som hänt.

– All personal som jobbar här känner sig ju misstänkliggjord, det här är inte bra för personalgruppen.

Fakta

Skärpta rutiner

Totalt finns elva anställda på korttidshemmet. Även timvikarier tas in vid behov.

Hemmet har nu skärpt rutinerna och räknar pengarna oftare, samt har alltid två personal närvarande när detta görs.

Hemmet har lex Sarah-anmält det inträffade, samt polisanmält.

Källa: Socialförvaltningen