Barnens pengar gick till höjd lön

Förra årets satsning på barnomsorgen i Sollentuna blev ett fiasko.

Miljoninvesteringar för att minska barngrupperna gick i stället till att höja personalens löner.

Sollentuna kommun beslutade förra året om en särskild satsning på att öka kvaliteten inom barnomsorgen. Engångssatsningen på 17 miljoner kronor, som låg utanför budgeten, hade som främsta mål att minska barngrupperna och öka personaltäthet samt utbildningsnivån på personalen.

Men satsningen gav inte den efterfrågade effekten. Det visar en uppföljning som gjorts av barn- och utbildningskontoret.

Barngrupperna har inte minskat och andelen utbildade förskollärare har faktiskt till och med försämrats något.

Den enda mätbara effekten är att personalens löner har ökat. Under 2009–2011 ökade lönerna inom förskolan med 5,2 procent i snitt, vilket är betydligt mer än de fackliga lönekraven.

Förklaringen sägs vara svårigheter med att locka utbildade förskollärare och en generell löneinflation till följd av detta.

– Jag kan känna en viss besvikelse över att det inte hände mer. Det handlar om stora summor, säger kommunalrådet Maria Stockhaus (M).

Vad händer nu?

– Vi ska titta på andra ekonomiska styrmedel, bland annat möjligheter att förändra checksystemet för att kunna ge mer pengar till förskolor som har högre andel förskollärare, men vi vet inte ännu om det är möjligt, säger Maria Stockhaus.

Socialdemokraten Anna Vikström är mycket kritisk.

– Skälet till att satsningarna inte haft effekt är att de inte har varit kopplade till mål för förskolorna. Att bara dela ut pengar och hoppas på det bästa är inte en hållbar strategi, säger hon.

Fakta

Ingen skillnad

Antal barn per årsarbetare i förskolan:

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning (procent):

Källa: Sollentuna kommun