Barnfattigdomen i Österåker ökar

Österåker Rädda barnens senaste undersökning visar att antalet fattiga barn ökat med 504 till 606 barn i Österåker de senaste åren.

Socialdemokraterna har föreslagit att kommunen tar fram en plan som ser till att inga barn skall diskrimineras utifrån ekonomisk status eller ursprung samt att man ser över försörjningsstödet i Österåker.