Barngrupperna minskas inte – trots vallöfte

”Det är klart att man vill ha så små förskolegrupper som möjligt. Och det är aldrig bra att lova saker som man inte kan hålla”, säger Hornstullsbon Gunilla Rydjas, här med sonen Uno.
”Det är klart att man vill ha så små förskolegrupper som möjligt. Och det är aldrig bra att lova saker som man inte kan hålla”, säger Hornstullsbon Gunilla Rydjas, här med sonen Uno.
Äldreomsorgen får mest pengar.
Äldreomsorgen får mest pengar.
Anna-Maria Tjernholm anser att trygghet och kontinuitet i personalen är vad politikerna bör prioritera när det gäller satsningar på förskolan.
Anna-Maria Tjernholm anser att trygghet och kontinuitet i personalen är vad politikerna bör prioritera när det gäller satsningar på förskolan.

2,2 miljarder ska fördelas över Södermalms stadsdel under nästa år. Budgeten klubbades igenom förra veckan av stadsdelsnämnden.

Men för andra året i rad sviker Socialdemokraterna sitt eget vallöfte om målet med mindre barngrupper i förskolan.

I budgeten satsas det på förskolan – men inte på barngruppernas storlek. Nu är målet 16 barn per grupp och 4,9 barn per förskolelärare, samma siffror som när Alliansen styrde.

I stället läggs pengarna på till exempel ekologisk mat och professionella kulturupplevelser för barnen.

– Det är jättebra att satsa på saker som ekologisk mat, men det viktigaste är ju att grunden i förskolan fungerar. Som att det finns tillräckligt med personal och att barnen kan känna sig trygga, säger Anna-Maria Tjernholm som har sin fyraåring på förskola på Långholmen.

Gunilla Rydjas son Uno har ännu inte börjat på förskolan, men de har sökt plats när hemmet i Hornstull.

– Det är klart att man vill ha så små grupper som möjligt. Och det är aldrig bra att lova saker som man inte kan hålla, säger hon.

Anders Göransson (S) är ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Varför håller ni inte vallöftet om förskolan?

– Vi har gjort en omorientering och har valt att satsa på att attrahera och behålla personalen och kompetensen vi har i förskolan.

Andra satsningar är mer ekologisk mat, natur- och kulturupplevelser, ett nätverk för genus och normmedvetenhet och att minska kemikalierna.

Han berättar att trots att målet ligger på samma nivå som alliansen, 4,9 barn per anställd, så har det faktiska utfallet blivit något bättre sedan det blev maktskifte; 4,4 barn per anställd år 2015 jämfört med 4,54 år 2014. En förbättring med 0,14.

Att utfallet blir annorlunda beror bland annat på hur stora barnkullarna är.

Tycker du att ni levt upp till vallöftet?

– Nej, det har vi inte. Men vi har kommit en liten bit på väg.

Det finns i dagsläget inga planer på att minska barngruppernas storlek eller anställa fler personal i förskolan.

Filip Solsjö (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden, tycker att majoriteten satsar fel.

– Vi skulle ha prioriterat annorlunda och lagt resurser för att få mindre barngrupper i förskolan.

Ett annat vallöfte som sviks för andra året i rad är sommarjobbsgarantin till ungdomar.

I 2016 års budget finns planer att ge ungefär 900 unga jobb, förvisso dubbelt så många som när alliansen styrde, men långt från målet att ge arbete till alla de runt 1500 unga i stadsdelen som söker arbete.

– Efterfrågan är ännu större än antalet jobb som vi har. Men vi ska försöka öppna upp ett samarbete med näringslivet och få loss fler jobb. Ambitionen ligger kvar att uppfylla löftet, säger Anders Göransson (S).

Fakta

Ett urval av satsningar 2016

Äldre: Färre timvikarier. Wi-fi på vård- och omsorgsboenden. Nytt gym för 90-åringar. Mer ekologisk och hemlagad mat. Fria broddar för 75-plussare. Matfestival. Terapihundar.

Sociala avdelningen: Bättre arbetsvillkor för socialsekreterare.

Satsning mot hemlöshet. Följa upp ensamkommande flyktingbarn.

Förskola: Kompetensutveckling. Minska kemikalier. Natur-och kuturupplevelser. Ekologisk mat.

Miljö: Byta till LED-lampor.

Stadsmiljö: Mer stadsodling. Nyplantering av träd längs med Årstaviken. Planteringar som lockar fjärilar, och dammar för grodor. Ny bastu vid Tanto strandbad.Helgöppna parklekar, utredning. Utreda om får kan beta på Årsta holmar. Naturreservat Årsta holmar. Större skräpkorgar.

Barn och unga: 900 sommarjobb.

Medborgare: Möteslokaler, plan för att säkra tillgången. Fler medborgardialoger i utveckling av parkerna.

Tillgänglighet: Bygga bort enkelt avhjälpta hinder

Parker som rustas: Lilla Blecktornsparken, parken vid kvarteret Rosendal vid Södermalmsskolan, parkyta Reimersholmskajen, lekparken Björns trädgård, ny temalekplats i Skinnarviksparken, lekparken Nytorget, Ivar Los park, Anna Lindhagens täppa, Stigbergstäpporna, Stig Claessons park, Vitabergsparken.