ANNONS

Barngrupperna: Resurserna har flyttats till de minsta

Förskola
Innan valet ville de flesta partierna minska barngrupperna i förskolan. Nu är de mer försiktiga tongångar.
Vi återkommer till frågorna som vi lät er läsare vaska fram som hetast i Lidingöpolitiken före valet. Politikerna fick svara vad de ville göra åt drogproblem, klimat, integration och trygghetsvakter på ön.
Och hur har det gått med viljan att minska barngrupperna?
ANNONS

Innan valet frågade Mitt i partierna på Lidingö om de ville skapa mindre barngrupper på öns förskolor. Sex av nio partier svarade ett klart ja på frågan; Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna svarade mer 

Lidingömajoriteten tror att varje förskolerektor bör avgöra hur man skapar en trygg och bra pedagogisk verksamhet i förskolan. Det kan innebära mindre barngrupper eller ökat antal medarbetare. Inom utbildningsverksamheten har resurser omfördelats från de äldre barnen till de yngre för att säkerställa större vuxennärvaro. Vi ser även att olika barnomsorgsformer, pedagogiska inriktningar och fler privata alternativ är positivt för lidingöfamiljernas möjlighet att välja den barnomsorg som passar dem bäst

C: Bland annat L och KD i majoriteten lovade mindre barngrupper men i sitt första budgetdirektiv tillsammans kräver de effektiviseringar i förskolan trots att förskolan redan har en hårt ansträngd ekonomi och svårt att rekrytera utbildad personal. Vi kommer föreslå mer pengar till förskolan för att ta steg mot mindre barngrupper och mer utbildad personal men har svårt att få gehör hos majoriteten som prioriterar skattesänkningar högst.

Med den nya läroplanen för förskolan behöver hela sättet att arbeta pedagogiskt och utforma förskolor ses över. Det finns goda exempel i runt om i landet på nytänkande som utgår mer från barnens lärande och behov än uppdelning i avdelningar. Stödet till barn med extra behov behöver bli bättre. Vi vill införa en extra stödpeng till förskolor med större behov, precis som det finns i grundskolan.