Barngrupperna ska bli mindre i förskolan

På sju av Solnas kommunala förskolor ska barngrupperna minska i storlek. Det sker genom 1,7 miljoner kronor i statsbidrag.

– Det är positivt, säger Susanne Sahlqvist från Lärarförbundet.

Under de senaste åren har trycket på förskolorna i Solna ökat. Idag är ungefär 4 240 barn inskrivna på förskolor i kommunen. Antalet förskolebarn har på fyra år ökat med cirka 14 procent.

Idag består grupperna i åldrarna 3–5 av 20–23 barn. Grupperna med 1–3-åringar är vanligtvis runt 16 barn. Såväl höger- som vänsterpolitiker i Solna vill satsa på mindre barngrupper.

Solna har beviljats ett statsbidrag på 1,7 miljoner kronor för läsåret 2015-2016 som ska gå till att minska barngrupperna.

– Det är positivt att det finns en vilja att förändra, säger Susanne Sahlqvist som både är förskollärare och huvudskyddsombud för Lärarförbundet.

De sju berörda kommunala förskolorna har haft enstaka tomma platser. Tack vare bidraget har man kunnat låta dem stå tomma. Det rör sig om en eller två färre barn per förskola.

– Förhoppningsvis kan det här hjälpa någon. Men det behövs otroligt mycket mer pengar för att få ned barngrupperna. Om gruppstorlekarna minskade skulle varje barn få mer vuxenkontakt och mer möjlighet till utveckling, säger Susanne Sahlqvist.

Ett annat mått på personaltätheten är antal barn per årsarbetare. För tre år sedan gick 5,5 barn per årsarbetare på förskolorna i Solna. Vid den senaste mätningen hade den siffran ökat till 5,7. Utvecklingen går åt helt fel håll, anser Socialdemokraternas oppositionsråd Sara Kukka-Salam.

– På riksnivå talar vi om att svenska elever halkar efter i skolan. Vi menar att starten sker i förskolan och Solna därför behöver mindre grupper. Det är tråkigt att personaltätheten minskar i Solna medan det går åt motsatt håll i andra kommuner, säger hon.

Barn- och utbildningskommunalrådet Marianne Damström Gereben (FP) är oroad över den minskade personaltätheten. Hon ser statsbidraget som ett första steg och lovar att återkomma i frågan.

– I början av nästa år hoppas jag att vi kan lägga fram en strategi för hur barngruppernas storlek ska minska, säger hon.

Fakta

Här ska barngrupperna minska

Solna har beviljats 1,7 miljoner kronor i statsbidrag för att minska barngrupper och dessa kommunala förskolor är berörda: Tellus, Råsundagården, Regnbågen, Sjötungan, Borgen, Kullen samt Sagolandet.

Dessutom har föräldrakooperativen Gomorronsol och Lingontuvan fått 75 000 respektive 60 000 kronor för denna satsning.