ANNONS

Barngruppernas storlek ska ses över

Förskolorna måste bli bättre på att utvärdera barngruppernas storlek. Och dessutom ha en bättre kommunikation med barnens föräldrar. Det anser Skolinspektionen som gjort en tillsyn av stadsdelen.
ANNONS

Enligt Skolinspektionen är förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör inte tillräckligt bra på vare sig samarbetet med föräldrar eller att medvetet arbeta för att motverka traditionella könsroller.

Inte heller arbetar de med uppföljningar eller utvärderingar av barngruppernas storlek och sammansättning tillräckligt noggrant, enligt den tillsyn som gjordes i stadsdelen förra året.

– Jag utvärderar siffrorna för antalet barn i grupperna varje månad, men vi har inte dokumenterat det. Vi måste få in en rutin hur vi ska göra, kanske med ett direktiv från utbildningsförvaltningen, säger Elisabeth Richter-Hagert, chef för skola och fritid, som svar på kritiken.

Enskede-Årsta-Vantör är den näst största stadsdelen i Stockholms kommun med dryga 90 000 invånare.

Elisabeth Richter-Hagert uppger att det är svårt att klara målen på 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 i storbarnsgrupperna eftersom det sker en stor inflyttning till stadsdelen och förskolorna samtidigt måste klara platsgarantin.

– Men vi har inte behövt utöka barngrupperna sedan åtminstone maj månad förra året, säger hon.

Stadsdelen tittar nu också på hur man ska få till ett bra möte och bättre kommunikation med föräldrarna.

För att motverka de traditionella könsrollerna kommer förskolorna att arbeta med likabehandlingsplaner.

– Det är lite förlegat att bara titta på könsroller. Arbetet ska gälla allt inom likabehandling – jämlikhet, etnicitet, sexuell läggning och inte bara kön, säger Elisabeth Richter-Hagert.

ANNONS

Tillsynen av förskolarna gjordes av Skolinspektionen mellan den 1 april och 26 augusti 2011.

Stadsdelen ska skicka in åtgärdsplanen till Skolinspektionen senast den 24 februari.

Fakta

Så ska förskolorna bli bättre

Enskede-Årsta-Vantör ska vidta åtgärder där de fått anmärkningar och komplettera följande tre områden:

Hur förskolan arbetar för att motverka traditionella könsroller.

Hur förskolan följer upp barngruppernas storlek och sammansättning.

Hur kommunikationen med föräldrarna ska förbättras.

Källa: Skolinspektionen