Barnkollo byttes bort i stor ö-affär

Föreståndaren Christina Jakobsson och Stefan Redebo på terapikolonin Söderviken är rädda att ö-bytet är slutet för den barnpsykiatriska verksamheten.
Föreståndaren Christina Jakobsson och Stefan Redebo på terapikolonin Söderviken är rädda att ö-bytet är slutet för den barnpsykiatriska verksamheten.
Ett 50 år gammalt barnkollo på Ornö som riktar sig till unga med psykiska problem riskerar att få stänga igen.

Orsaken är att statliga Fortifikationsverket blivit nya fastighetsägare efter ett markbyte med Skärgårdsstiftelsen.

För bara ett par veckor sedan bildades det nya naturreservatet Ålandsskär på ön Huvudskär. Men för att ro affären i hamn krävdes en uppgörelse.

Statliga Fortifikationsverket, som har till uppdrag att förvärva och förvalta fastigheter åt Försvarsmakten, bytte bort Huvudskär i Haninge och en del av Fejan i norra skärgården till Skärgårdsstiftelsen.

I utbyte fick verket Skallen och Vallboskär vid Utö samt Västra Fjäderholmen vid Gålö, öar som kommer att användas av militären.

Även en stor fastighet med hus och strandtomt värd 11,5 miljoner kronor på Ornö ingick i bytet. Därmed blev Fortifikationsverket också fastighetsägare åt terapikolonin Söderviken på Ornö.

Det handlar om ett barnkollo som funnits i 50 år, dit ungdomar och barn med psykiska och sociala problem remitterats via landstingets barn- och ungdomspsykiatri, BUP.

Verket kallar det för ett ”unikt fall”. För att få affären att gå ihop så var fastigheten tvungen att vara med.

Men någon ny flottbas är det inte tal om.

– Vi har inga planer på att göra något försvarsrelaterat där. Vi kommer att gå igenom behovet och stämma av med fastighetsägande myndigheter och kommuner i lugn och ro. Det kommer inte att ske någon snabb försäljning, säger Karl-Martin Svärd, fastighetsstrateg på Fortifikationsverket.

Att verket kommer att göra sig av med fastigheten är dock säkert.

Om inte landstinget eller Haninge kommun är intresserade så säljs det till högstbjudande, allt enligt statens försäljningsförordning.

– Har inte Försvarsmakten något intresse av området så säljer vi av det som inte är nödvändigt att behålla, säger Karl-Martin Svärd.

Tar ni någon hänsyn till att det bedrivs barn- och ungdomspsykiatri där?

– Det kan vi inte göra specifikt, det är ett privat bolag där som är hyresgäster. Vi kommer att ta diskussion med landstinget, om inte de vill ha kvar verksamheten så säljer man till högstbjudande, säger Karl-Martin Svärd.

Informationen har fått verksamheten Terapikolonier att skaka i grunden. Fram till år 2000 var landstinget hyresgäst. Då lade man ner verksamheten, men ett antal anställda startade ett företag för att kunna fortsätta bedriva terapi åt barn- och ungdomspsykiatrin i länet.

– Jag är genuint rädd att samhället kommer att förlora Söderviken, särskilt när det har gått till så här. Det känns som att vi hela tiden har hållits utanför hela processen, säger Stefan Redebo, verksamhetschef för Terapikolonier.

Oron är stor, eftersom tomten ligger attraktivt.

– Våra farhågor är att man styckar av allt och säljer, det är väldigt lättsålt och det går att tjäna mycket pengar. Jag är orolig att det skyndas på utan att det fattas kloka beslut, säger Stefan Redebo.

Det är barn och ungdomar mellan 7 och 14 år som via landstingets barn- och psykiatrienhet väljs ut för att få en plats på Söderviken.

Bollen kommer att landa hos politikerna i landstinget.

– Generellt ska vi från landstingets och BUP:s sida se till att det finns resurser för att se till att barnen som behöver hjälp och stöd får det. De pengarna kan vi använda för att betala för vård på olika platser, säger Rasmus Jonlund, landstingsrådssekreterare för Folkpartiet.

Våra farhågor är att man styckar av allt och säljer, det är väldigt lättsålt.Stefan Redebo, verksamhetschef

Fakta

Det här gör terapikolonierna

Terapikolonier har två gårdar, Söderviken på Ornö och en på grannön Kymmendö.

Terapikolonierna har åldersgrupper på 7–10 år, 11–14 år och tonårsgrupper. Som längst bor barnen på Söderviken i 20 dagar.

Syftet är att ge barnen en läkande miljö med inslag av terapi.

I år hade verksamheten rekordmånga sökande, 113. Terapikolonin erbjuder 52 platser.

Avtalet mellan landstinget och terapikolonierna löper ut 2015.

Källa: terapikolonier.se