32 Barnläkare: Ohanterlig problematik

Karolinska sjukhuset entré
Karolinska i Solna.
"Öppna fler vårdplatser och ge sjuksköterskorna en konkurrenskraftig lön", det skriver 32 barnläkare vid Karolinska sjukhuset i dag på Svenska Dagbladets debattsida.

”Efter ett årtionde med tilltagande sjuksköterskebrist och allt färre vårdplatser har problematiken denna vinter blivit ohanterlig”, så inleder barnläkarna sin debattartikel i Svenska Dagbladet.

De beskriver en arbetsplats där man ständigt plågas av bemanningsproblem och beordrad övertid, något som alla yrkeskategorier på sjukhuset känner av. De berättar vidare att de har allt svårare att ta ansvar för situationen och att den sedan länge kunnat förutses.

I debattartikeln riktar man därför tre uppmaningar till ansvariga politiker. Det är dels att de beslutade vårdplatserna måste bemannas och öppnas, dels att sjukhuset måste kunna erbjuda en arbetsmiljö och lön som gör det möjligt att rekrytera och behålla kompetenta sjuksköterskor i slutenvården. Den tredje och sista uppmaningen man riktar till politikerna är att de ska tillsätta en haverikommission. ”Det är hög tid att erkänna det nuvarande misslyckandet”, skriver man i debattartikeln.