Barnmorskor kritiska – utestängs från amningsvård

Barnmorskor är de som har kompetensen vad gäller amnings- och bröstproblem, anser Ann Tiits vid Amsak.
Barnmorskor är de som har kompetensen vad gäller amnings- och bröstproblem, anser Ann Tiits vid Amsak.
Det är barnmorskorna vid mödravården och amningsmottagningarna som har kompetensen att ge råd och vård vid amningsproblem.
Men nu ska barnavårdscentralerna ta över.
– Varför utestänga en hel profession? säger Ann Tiits, barnmorska.

Man ska inte kasta ut barnet med badvattnet, heter det ju, men det är vad som händer när amningsmottagningarna stänger och barnavårdscentralerna tar över amningsstödet.

Så kan man tolka kritiken från företrädare för Amsak, som driver specialistmottagningar på Kommendörsgatan och på Åsögatan, sedan Region Stockholm beslutat att amningsvården ska bedrivas av barnavårdscentralerna.

– Vi är barnmorskor och har kompetens att ta hand om hela kvinnan, under graviditeten, på BB och vid återbesök. Varför utestänga en hel profession? säger Ann Tiits, barnmorska på Amsak.

Tio BVC tar över

Amningshjälp ska i fortsättningen ges vid tiotalet barnavårdscentraler runt om i länet, som nu kan nu ansöka om att få ett tilläggsavtal om detta i vårdvalet.

Sjukhusens amningsmottagningar stänger – BVC tar över

Men personalen på BVC är barnsjuksköterskor, och inte barnmorskor. De ska visserligen få gå en kurs, men det kommer att ta tid att bygga upp kompetensen, menar Ann Tiits.

– Det blir ett glapp i vårdkedjan, säger hon.

Amningsstödet brister

Ann Tiits

Allt färre ammar sina barn, och många slutar att amma tidigt. Enligt de senaste siffrorna, från 2016, ammades då 69 procent av Stockholmsbebisarna vid sex månaders ålder. 1998 var andelen 79 procent.

– Amningsstödet brister. Med kortare vårdtider på BB och barnmorskor som tvingas jobba dubbla pass hinns det inte med. Och på BB är det fri tillgång till bröstmjölksersättning.

Amsak stänger 2020

Amsak är ett nätverk med amningsspecialister som 2017 startade två specialistmottagningar som ett projekt, något som även regionens politiker stod bakom.

Projektet löper ut 2020.

Samtidigt ska amningsvården ut från sjukhusen. Mottagningarna på Danderyds sjukhus och på Karolinska i Solna har stängt, och Huddinge, Sös och Södertälje står på tur.

Mödravård borde ge amningshjälp

I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott påpekar Amsak att även mödrahälsovården borde kunna teckna tilläggsavtal och bedriva amningsvård.

De skriver också att det i regionen bör finnas en specialistmottagning för svårare bröstkomplikationer.

– Vart ska BVC annars remittera de komplexa och svårare fallen? säger Ann Tiits.

Fakta

Sjukhuset ger första hjälpen

Första veckan efter förlossningen är det sjukhuset där du fött ditt barn som ger hjälp och råd i amning.

Därefter är det i första hand på BVC som du söker hjälp.

Om du upplever att hjälpen inte är tillräcklig är du välkommen att ringa AMSAK amningsmottagning.

Källa: https://www.amsak-amningsmottagning.se/