ANNONS

Barnomsorgspeng felaktigt indragen

Förskolan Karlavag­nen gick i konkurs efter att Tyresö kom- ­mun dragit in barn­omsorgspeng­en.

Domstolen menar nu att kommunen agerat fel.
ANNONS

– Jag är glad över att jag har fått ett erkännande från förvaltningsrätten om att kommunen gjort fel, säger Veronica Ekestam.

Lokaltidningen Mitt i berättade i höstas om Förskolan Karlavagnens konkurs. Vero­nica Ekestam, som drev förskolan, fick beslutet att Tyresö kommun dragit in barnomsorgspengen.

Anledning­en var att hon hade skatteskulder.

– Jag blev tvungen att försätta företaget i konkurs. Visst var det inte bra att jag hade skulder, men jag var på väg att lösa dem, säger hon.

Veronica Ekestam överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Domen som nu kommit menar att barn- och utbildningsnämnden i kommunen inte hade någon laglig grund att dra in pengen och nämnden borde ha gett henne en varning innan beslutet.

– Domen visar att kommunen agerat fel. Det gör mig orolig att en kommuns okunnighet kan göra att ett företag försätts i konkurs, säger Veronica Ekestam.

Förvaltningsrätten upphä­ver nu Tyresö kommuns beslut om indragen barnomsorgspeng, och de tvingas därför behandla ärendet igen.

Enligt Ann-Christine Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ska kommunen göra ny handläggning.

– Men jag blir förvånad om utfallet blir något annat än vårt tidigare beslut.

ANNONS

Ann-Christine Svensson tror att Förvaltningsrätt­ens dom beror på att kommun­en inte lyckats ge en korrekt motivering till beslutet om den indragna pengen.

Att kommunen skulle ha agerat för snabbt med att dra in bidraget tycker hon inte.

– Självklart ska man inte vara för snabb med sådana här saker. Men om ett företag har ett avtal med en kommun måste det skötas.

Agnetha Hedenbergh är utredare och jurist vid barn- och utbildningsförvaltningen.

– Vi ansåg att vi agerade riktigt. Varför vi inte gick ut med föreläggande vill jag inte gå in på nu, utan vill först reda ut en del frågetecken med förvaltningsrätten.

Den förra ägaren till förskolan vet inte om och hur hon ska gå vidare.

– Men jag tycker att någon form av skadestånd från kommunen är rimligt med tanke på hur de agerat mot mitt företag, säger Ekestam.

Fakta

Karlavagnen

Karlavagnens ledning har tidigare kritiserats av föräldrar.

Enligt ledning och perso­nal hade förskolan dock senaste åren lyckats jobba upp kvaliteten och låg bra till i kundundersökningar.

Företaget Inspira har nu tagit över verksamheten.

Källa: Tyresö kommun