”Barnpassning” på Huddinges dagis

Skolinspektionen anser att förskolorna i Huddinge brister i kvalitet. Men i stället för mer pengar till verksamheten föreslår de styrande en nedskärning.

En granskning som Skolinspektionen har gjort visar att förskolorna i Huddinge har stora brister. Kommunen har nu fått föreläggande om att åtgärda problemen till höstterminen.

Bland det som Skolinspektionen kritiserar är att verksamheten mer har inrikt­ning på barnpassning efter­som det saknas utbildade förskollärare. Huddinge har, enligt rapporten, lägre andel­ pedagogiskt utbildad personal än riksgenomsnittet.

Att inte alla som behöver en plats får detta inom fyra månader är också oaccepta­belt enligt Skolinspektionen.

I underlaget för det budget­arbete som nu pågår står det att förskolorna måste få mer pengar. En 2-procentig uppräkning är ett måste för att upprätthålla befintlig nivå med tanke på löne- och kostnadsökningar, enligt beräkningarna.

Men den styrande majoriteten vill spara och föreslår i stället bara 1,5 procents uppräkning. I praktiken blir det då en nedskärning.

– Vi måste prioritera barn och unga och ta oss ur det här bottenträsket. Huddinge har lägst andel utbildade förskollärare i länet, säger Olof Olsson (MP), ledamot i förskolenämnden.

Han tycker det är oansvar­igt att ge 50 miljoner kronor till Trafikverket för en motorled samtidigt som man skär ner på förskolorna.

Kommunalrådet Jelena Drenjanin (M) säger att kommunen arbetar med förbättringar.

– Antalet förskollärare är något vi inte är nöjda med. Men det är ett problem som finns i hela Storstockholm.

Hon påpekar att Skolin­spektionen bara tar upp saker som behöver förbättras och inte sådant som är bra. Kommunen har, enligt henne, gjort mycket för att förbättra situationen. Bland annat har tusen nya förskoleplatser skapats de senaste åren.

– Vi har även avsatt pengar för att barnskötare ska kunna vidareutbilda sig och vi är på mässor och försöker rekrytera fler förskollärare.

En orsak till att det är svårt att få förskollärare att flytta till Stockholmsområdet är enligt Drenjanin bristen på bostäder.

Fakta

Krav på fler pedagoger

Förskolorna i Huddinge måste få ett mer varierat innehåll.

Samarbetet mellan försko- la, förskoleklasser, skolor och fritidshem måste bli bättre.

Förskolorna måste mer medvetet motverka traditionella könsmönster.

Det systematiska kvali­tets­arbetet måste bli bättre.

Förskollärarna och försko­- leplatserna måste bli fler.

Källa: Skolinspektionen