Barns hälsa föll mellan stolarna

RInkeby-Kista Ett barns hemförhållanden utreddes av barnenheten i Rinkeby-Kista. Barnet flyttade till en annan person och en ny utredning skulle ske. Men på grund av dålig kommunikation mellan de olika enheterna skedde aldrig någon ny utredning.

Ungefär sju månader senare larmade den nya skolan om oro för att barnet fick för lite mat och kläder.

Nu Lex Sarahanmäler stadsdelen sig självt på grund av händelsen. I anmälan finns en rad åtgärder för att inte det inträffade ska hända igen. Bland annat ska man hålla tätare möten.