Barnskötarens advokat: ”Domen är en upprättelse”

Mannen dömdes i tingsrätten, men friades på alla punkter i hovrätten.
Mannen dömdes i tingsrätten, men friades på alla punkter i hovrätten.
Barnskötaren dömdes i tingsrätten, men friades helt i Svea hovrätt.
Nu riktar den friade barnskötarens advokat Anna Dahlbom skarp kritik mot polisens utredning.
– Förhörsmetodiken var mycket bristfällig, säger hon.

Barnskötaren dömdes, mot sitt nekande, till två års fängelse för flera sexuella övergrepp på en förskola i Upplands-Bro. I fredags friades han helt av Svea Hovrätt. Rätten fann att ingen av åtalspunkterna gick att styrka.

– Han är självfallet glad och lättad över den friande domen. Han är också glad att hovrätten gått igenom åtalspunkterna och frikänt honom utifrån den bristande bevisningen. De har sett att berättelser som barnen uppgett inte har varit tillräckliga och tillförlitliga. Han ser domen som en upprättelse efter det lidande som han har fått utstå, säger 29-åringens advokat Anna Dahlbom, som tog över målet i hovrätten.

Advokat Anna Dahlbom

Advokat Anna Dahlbom

I hovrättens dom konstateras att utredningen har flera brister. En expert togs in för att kommentera utredningen och fann att poliserna, vid flera tillfällen, ställt ledande frågor till barnen. I domen framgår att ett av barnen kan ha påverkats av vad hennes mamma har sagt.

– Förhörsmetodiken har varit mycket bristfällig. Jag menar att barnens berättelser, vilket även hovrätten kommit fram till, inte har varit tillräckliga för att bevisa att några övergrepp ägt rum. Jag har också svårt att se hur de här övergreppen ska ha gått till, eftersom personal och andra barn ska ha befunnit sig i deras omedelbara närhet, säger Anna Dahlbom.

Barnen har till en början tvekat, för att vid senare tillfällen bekräfta uppgifterna om övergreppen. Det kan, enligt Anna Dahlbom och den anlitade experten bero på att barnen ville tillfredsställa poliserna och sina föräldrar.

– Man har ställt ledande frågor till barnen och hänvisat till vad de berättat för sina föräldrar. I kombination med det har man nämnt vad en mamma sagt i förhör. I en sådan situation kan det antas att ett barn förstår att det är vissa svar som efterfrågas, och då bekräftar uppgifterna, säger Anna Dahlbom.

Kan det inte vara motiverat att ställa ledande frågor, när det rör sig om så små barn och så allvarliga brott?

– Absolut inte. Snarare tvärtom, skulle jag säga. När det gäller små barn måste man vara oerhört försiktig eftersom de är så känsliga för ledande frågor.

När mannen polisanmäldes i oktober stängdes han av från sitt arbete på förskolan i Upplands-Bro kommun. Enligt Upplands-Bro kommun kommer inte mannen kunna återvända till sitt arbete inom barnomsorgen.

– Min klients dröm har varit att arbeta med barn och ungdomar, men utifrån vad han fått utstå går det inte längre, säger Anna Dahlbom.

Den friade 29-åringen satt häktad mellan oktober och februari. Nu planerar han och advokaten Anna Dahlbom att ansöka om ersättning för det felaktiga frihetsberövandet.